De doelstelling van Stichting Sanoek

Het doel van Stichting Sanoek is het inzamelen van financiele middelen om daar mee de armste mensen met name in Thailand, Cambodja, Birma (Myanmar), en Vietnam via diverse projecten te kunnen ondersteunen in hun leefomstandigheden, het verbeteren daarvan en hen de mogelijkheid te geven om zich doormiddel van onderwijs te ontwikkelen, zodat men uiteindelijk zelf een middel van bestaan heeft.
De meeste projecten die ondersteund worden, zijn projecten onder leiding van de Good Shepherd Sisters, en projecten waarvan de Stichting zich heeft overtuigd van het feit, dat de middelen op de juiste plaats komen en daadwerkelijk voor 100 % worden gebruikt voor het gesteld doel.

Tevens ondersteund de Stichting al jaren lang kleinschalige projecten in met name Ethiopie en sinds kort ook in Lesotho.

Stichting Sanoek

Het beloningsbeleid:

Er worden geen beloningen verstrekt aan de bestuursleden, alleen gemaakte kosten ten aanzien van verstuurde correspondentie e.d. worden vergoedt.
Op het moment dat de bestuursleden projecten bezoeken in Thailand, Cambodja en Birma, dan komen de reis en verblijfkosten naar de projecten en bij de projecten geheel voor rekening van de bestuursleden zelf. De Stichting draagt hier niet in bij.

Wij garanderen: UW DONATIE KOMT VOOR 100 % OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !

Steun Stichting Sanoek

Ook een bijdrage leveren of donateur worden?

Maak uw bijdrage over op ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48 of op
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79 ten name van Stichting Sanoek
of neem contact op via het contactformulier.

Steun Stichting Sanoek