Nieuwsbrief Zomer 2019

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

links ziet U het logo van de Stichting Sanoek met onze oprichter Pater A. F. M. Lafeber O.S.C.†

In dit nummer:

  • Bericht van het Bestuur van de Stichting Sanoek
  • De doelen die wij in 2018 hebben kunnen ondersteunen.
  • Gaarne Uw aandacht voor al onze projecten in Azië.
  • In 2019 zijn wij ook zichtbaar via onze website.
  • U kunt ons blijven ondersteunen ook in de toekomst.

Bericht van het Bestuur van de Stichting Sanoek.

Het Bestuur van de Stichting Sanoek kijkt terug op het jaar 2018, en wij kunnen dan concluderen dat wij niet ontevreden mogen zijn over de steun die wij van onze gulle gevers hebben ontvangen. Weliswaar waren de donaties die wij mochten ontvangen veel lager dan in 2017, maar wij hebben natuurlijk in 2017 van diverse overleden donateurs nalatenschappen ontvangen, waardoor de inkomsten extreem hoog waren. Ondanks de lagere inkomsten in 2018 hebben wij toch de vooruit gestelde doelen kunnen verwezenlijken, en de Good Shepherd Sisters in Thailand, Myanmar en Cambodja, zijn ons erg dankbaar voor de voortdurende ondersteuning, dat blijkt uit berichten die wij daarover ontvangen.

Het Bestuur is nog bezig met het zoeken van nieuwe bestuursleden, maar wij gaan onverminderd door met ons streven om de projecten waar wij al jaren ondersteuning aan geven, te blijven ondersteunen. Zeker ook de nieuwe projecten waar de Good Shepherd Sisters mee zijn begonnen, zoals het nieuwe Moeder en Baby huis in Sihanoukville, Cambodja, en het nieuwe onderkomen voor 50 moeders met kinderen in Chiangmai, in Thailand. Maar ook vermelden wij in deze nieuwsbrief een proef die wij gaan nemen met een kinderboek in de Engelse taal van Nederlandse makelij in braille, om zowel blinden, als slechtzienden, en kinderen met overige beperkingen te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling.

The Wildflower Home in Chiangmai, waar de bouw van het nieuwe onderkomen voor moeders met kinderen is gestart, wil nog meer kassen realiseren, zodat er meer en betere producten verbouwd kunnen worden, welke deels voor eigen gebruik zijn, maar ook deels voor de verkoop, zodat meer middelen gegenereerd kunnen worden om self supporting te kunnen zijn in de toekomst, maar vooral ook om nog meer mensen te kunnen ondersteunen. Het doel van de Zusters om steeds meer arme mensen te begeleiden, op te leiden en te zorgen voor een betere toekomst, maakt ook ons sterk in ons streven om door te gaan en te proberen zoveel mogelijk financiële middelen te vergaren om hen te kunnen blijven ondersteunen.

Zowel bij de Zusters als bij Stichting Sanoek houden wij de volgende spreuk overeind:
ONE PERSON IS OF MORE VALUE THAN THE WHOLE WORLD.
Wij blijven U vragen om ons te willen blijven ondersteunen. Het is echt zó nodig.
Bedankt alvast voor Uw voortdurende steun?
Wij wensen U een fantastische Zomer 2019 .

Met vriendelijke groet, namens het Bestuur van de Stichting Sanoek,

J.J.(Hans) Winkel, voorzitter/secretaris

Colofon:
Email & website:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:

Stichting Sanoek, Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
info@stichtingsanoek.nl, www.stichtingsanoek.nl
KvK Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347, Fiscaal nr. 807010455
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong

Wij garanderen U ꞉ UW DONATIE KOMT VOOR 100% OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !!!!!

DOELEN die wij in 2018 dankzij Uw hulp hebben kunnen ondersteunen.

Onze projecten in Myanmar (Birma):

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon.
Het kinderdagverblijf in Yangon, aan de Dala River
Project Hopin en Monyin in Kachin State
Project in Mandalay, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen

€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500

Onze projecten in Thailand:

The Wildflower Home in Chiangmai
Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai
Stichting Hill Tribes Children in Nam Maeng
Medicijnen en professionele hulp en onderhoud van een schizofrenie patiënt in Pattaya
Mother and Baby Home, Bangkok

€ 10.000
€ 5.000
€ 1.500
€ 2.000
€ 3.000

Ons project in Cambodja:

Project Mother and Baby Home, Sihanoukville

€ 5.000

In totaal hebben wij dankzij Uw hulp projecten kunnen ondersteunen met een bedrag van € 36.500

Onze projecten in Azië

Wij blijven constant verzoeken ontvangen van de Good Shepherd Sisters voor ondersteuning van hun projecten.

Wij ontvingen nogmaals een dringend verzoek van het Good Shepherd Youth Centre Chiangrai, om extra geld voor de opleidingen voor vrouwen uit de minderheidsbevolkingsgroepen.

De foto van de slechte behuizing toonden wij U reeds in de Nieuwsbrief Winter 2017.

Bijzondere projecten

Stichting Sanoek gaat een proef nemen door een kinderboek in braille uitvoering in de Engelse taal op te sturen naar de Good Shepherd Sisters, met de bedoeling dat de zusters hiermede niet alleen blinde en zeer slechtziende kinderen kunnen helpen, maar in Nederland is inmiddels gebleken, dat ook kinderen met andere beperkende aandoeningen, zoals autisme, adhd, add enz enz, heel veel plezier kunnen beleven aan deze boeken en het hun ontwikkeling ten goede komt.

Wij willen dit gaan uit proberen in zowel Azië, als eventueel in Afrika. Als blijkt dat deze proef een succes wordt kunnen wij U als donateur ook hiervoor een donatie vragen omdat de aanschaf van deze boeken vrij kostbaar is.

Door onze samenwerking met de Good Shepherd Sisters weten wij dat ook in Azië heel veel kinderen zijn met dezelfde aandoeningen als in Nederland. De boeken worden natuurlijk niet zomaar uitgedeeld, maar blijven dan in beheer bij de zusters, die samen met de kinderen de boeken gaan lezen. Er zitten uitgebreide toelichtingen bij hoe men de boeken kan en moet lezen.

Wij hebben ook verstelbare brillen ontvangen van een oogarts in Brabant, die wij reeds diverse malen naar een project in Lesotho in Zuid Afrika hebben gestuurd naar de bijbelschool, waar de mensen ontzettend blij zijn met deze leesbrillen.

In 2019 zullen ook de projecten in Ethiopie weer ondersteund worden.

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig

U kunt het verschil maken …………… Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.

Onze doelen voor het jaar 2019

Voor het jaar 2019 willen wij Uw dringende steun vragen voor de onderstaande projecten:

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Birma (Myanmar)
Voor de jaarlijkse behoefte aan medicijnen vragen wij telkens weer een bedrag van € 2.500.
Het kinderdagverblijf in Yangon, Myanmar (Birma)
Al vele jaren ondersteunen wij dit project van Zuster Assumpta van ganser harte. Wij willen in 2019 wederom proberen om een bedrag van € 2.500 bij te dragen. Steun ons alstublieft, het gaat hier om de allerkleinste kinderen.
Project Wildflower Home in Chiangmai, Thailand
Zuster Anurak heeft ons een bijdrage gevraagd voor de bouw van een nieuw onderkomen voor 50 moeders en kinderen in Chiangmai. Wij vragen hiervoor een bedrag van € 5.000 minimaal.
Project Hopin en Monyin in Kachin State, Myanmar (Birma)
De ondersteuning aan de studenten in Kachin State in het Noorden van Birma, willen wij graag continueren in 2019. Wij vertrouwen er op minimaal € 2.500 bij te kunnen dragen, dankzij Uw steun.
Project in Mandalay, Myanmar, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen
Ook dit project hopen wij te kunnen continueren in 2019. Wij vertrouwen er op dat wij dankzij Uw steun ook in 2019 weer een bedrag kunnen bijdragen van € 2.500.
Project Mother and Baby Care Home, Bangkok, Thailand
Zoals reeds in diverse voorgaande nieuwsbrieven vermeld zouden wij enorm blij zijn, als er voor dit project in 2019 een bedrag bij elkaar gebracht kan worden van € 3.000. Laat ons alstublieft niet in de steek !
Project Mother and Baby Care Home, Sihanoukville, Cambodja
Evenals in het jaar 2018 willen wij dit project in 2019 van ganser harte blijven ondersteunen. De situatie van jonge vrouwen die in verwachting geraken is zo verschrikkelijk dat wij hier een bijdrage willen leveren van minimaal € 3.000 in 2019. Kunnen wij op Uw steun rekenen?
Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai, Thailand.
Ons is meer dan duidelijk geworden dat er heel veel geld nodig is om dit project draaiende te kunnen houden onder leiding van Zuster Lena Siriworasin, Wij hopen in 2019 Zuster Lena te kunnen helpen aan een bedrag van € 5.000. Helpt U ons en Zuster Lena ?
Stichting Hill Tribes Children, Chiangmai, Thailand.
Als het in ons vermogen ligt in 2019, dankzij Uw bijdragen, willen wij wederom het kindertehuis in Nam Maeng, Chiangmai, onder leiding van de medewerkers van deze Stichting blijven ondersteunen om de middelbare school opleidingen te kunnen blijven geven. Wij denken wederom aan een bijdrage van € 1.500 voor 2019.
Zadenprojecten en overigen.
Zoals ieder jaar willen wij ook het zadenproject in Ethiopië weer ondersteunen, en uiteraard ook de medicijnen en professionele hulp voor een schizofrenie patiënt in Thailand. Totaal hebben wij hier € 2.500 voor nodig. Kunt U ons weer helpen, om dit voor elkaar te krijgen?

Wij garanderen U ꞉ UW DONATIE KOMT VOOR 100% OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !!!!!
Zie onze privacy verklaring op de Website. Voor alle geplaatste foto’s hebben wij toestemming verkregen.
moeder
Het champignon huis waar de champignons in zakken groeien in Chiangmai.
De nieuwbouw in Chiangmai voor de vrouwen met kinderen.
Les krijgen in het maken van compost.
Het kweken van groenten in de nieuwe kassen.
Les krijgen in koken in Chiangrai.
Computerlessen in Chiangrai.
Het symbool van het Mother en Baby Care Home in Bangkok en Sihanoukville.
Ochtend activiteiten in Youth Centre Chiangrai.