Nieuwsbrief Winter 2013

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

Hiernaast ziet U het nieuwe logo van de Stichting Sanoek met onze oprichter Pater A.F.M.Lafeber O.S.C.

In dit nummer:

 • Bericht van Pater A.F.M.Lafeber O.S.C.
 • Overzicht bereikte doelen in 2013
 • Speciale aandacht voor Birma, het land dat om hulp schreeuwt.
 • De doelen waarvoor wij Uw steun vragen voor 2014
 • Ook in de toekomst kunt U ons blijven ondersteunen.
 • In 2014 zijn wij ook zichtbaar via onze website.

Bericht van Pater A.F.M. Lafeber O.S.C.

Meer dan 30 jaar werk ik nu in Thailand, Cambodja, Birma, en Vietnam via de Good Shepherd Sisters, omdat bij deze zusters letterlijk geen eurocent verloren gaat… alles wordt uitermate goed besteedt aan de projecten zie zij opzetten.
Dankzij enkele grote sponsoren en héél veel andere mensen, zoals U, hebben wij in de loop der jaren heel veel goeds kunnen doen voor onze verre naasten, indachtig wat Desiderius Erasmus ( 1469 – 1536) zei: HEEL DE AARDE IS MIJN VADERLAND !

Op de foto hieronder ben ik in Rayon(Thailand) bij een zeer zieke aidspatiënt, waar wij heel veel hulp hebben kunnen bieden.

Ik was ieder jaar ongeveer 2 maanden, in voor- en najaar, in het verre oosten en we hebben tezamen echt veel mensen mogen helpen, ook momenteel nog. Onlangs ben ik in november j.l. ook wederom in Thailand geweest. Ik ben dankbaar dat ik op mijn 86e levensjaar nog zo vitaal ben, dat ik nog volop gebruik kan maken van mijn (grote) rijbewijs, nog kan fietsen, zwemmen, wandelen en nog zelfstandig woon en geheel voor mijzelf kan zorgen.
We zijn allemaal maar kort tezamen hier (psalm 144, vers 4: ALS EEN ADEMTOCHT IS HET LEVEN VAN IEDERE MENS!)

Ik hoop nog wat jaren door te kunnen gaan, tezamen met de mensen die met mij de Stichting Sanoek vormen en dus ook met U allen die steun bieden in welke mate dan ook.
Van harte wens ik U een Kerstfeest vol VREDE en opnieuw een moedig 2014, want ook dat jaar komt nu snel naderbij.
Veel goeds of te wel SANOEK , want die wens betekent : VREDE, LIEFDE, GEZONDHEID EN ALLES WAT GOED IS!
Graag “tot een volgende keer en dank voor al Uw hulp “.

Colfon:
Email:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Stichting Sanoek Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
winke897@planet.nl, nieuw email adres m.i.v. 01.01.2014:info@stichtingsanoek.nl
Kamer van Koophandel Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong, telefoon 078-6211034
Pater A. F. M. Lafeber,O.S.C., mevr. M. Appelman – van Diepen, dhr. E.A.D. Hollaar

Namens het gehele Bestuur van de Stichting Sanoek wens ik U Vrolijke Kerstdagen en een Gezond 2014. Hans Winkel, voorzitter

Gerealiseerde doelen 2013

 • Samen met de hulporganisatie MIVA konden wij dankzij U een bijdrage leveren van € 4.714 bij het vervoersproject Pick-Up Van, voor het kindersponsorprogramma en ontwikkelingsprojecten in Nongkhai in Thailand. Zie boven de auto die kon worden aangekocht.
 • Door een enorme gift van US$ 40.000 waren wij in staat om de financiering af te ronden van het Medisch Centrum in Yangon, Birma (Myanmar)./li>
 • Bovendien ontvingen wij weer een enorme gift € 10.000 voor medicijnen voor het Medisch Centrum in Yangon, Birma (Myanmar).
Door Uw gulle gaven waren we in staat ook volgende projecten te steunen in 2013
 • SOS Kinderdorpen voor 4 peetkinderen € 2.000; Ondersteuning voor een aidspatiënt en volledige verzorging inclusief medicijnen voor een schizofrenie patient in Pattaya, Thailand € 3.500
 • Ondersteuning onderwijs studenten in Monyin, Kachin State, Birma (Myanmar) voor het vergroten van de winkel en het uitbreiden van de verkoop van producten € 1.500
 • Kinderdagverblijf in Yangon, Birma (Myanmar), Dala Rivier € 1.000
 • Gereserveerd voor het vervoersprobleem van het Wildflower Home in Thailand een bedrag van € 5.000
 • De zadenprojecten voor het Wildflower Home in Thailand € 500 en het al jarenlang doorlopende zadenproject in Ethiopië € 500
 • Het project in Mandalay, Birma (Myanmar), voor opvang en onderwijs opleiding jonge meisjes € 2.250
 • Het project EHBO doosjes voor kleuter- en basisscholen in Lesotho (Afrika) € 1.250
 • Ondersteuning voor een open hart operatie voor een jong kind in Ethiopië € 250;
 • Overige kleine projecten in Thailand van pater Lafeber € 250
HEEL HARTELIJK BEDANKT VOOR UW GULLE GAVEN !
WIJ VRAGEN U OM ONS OOK WEER TE WILLEN BLIJVEN ONDERSTEUNEN VOOR DE NIEUWE DOELEN DIE WIJ ONDERSTAAND AANGEVEN, WANT UW HULP HEBBEN WIJ ABSOLUUT NODIG OM ONS GOEDE WERK TE KUNNEN BLIJVEN VOORZETTEN !

Links: het Medisch Centrum in Yangon, Birma (Myanmar), dat dankzij een gulle gift geheel afgebouwd kon worden.

Nieuwe doelen voor 2014

Voor het jaar 2014 willen wij Uw dringende steun vragen voor de onderstaande projecten:

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Birma (Myanmar)
Vanwege de voortdurende behoefte aan medicijnen willen wij Uw steun blijven vragen voor het Medisch centrum in Yangon, Myanmar.

Het Kinderdagverblijf in Yangon, Birma (Myanmar)
Zuster Assumpta heeft ons zeer dringend gevraagd om vooral het kinderdagverblijf in Yangon, aan de Dala Rivier, in Myanmar voor kinderen van 3 tot 5 jaar te willen blijven ondersteunen. Voor dit project is constant heel veel geld nodig, omdat de bevolking zó ontzettend arm is en zij hun kinderen helemaal niets kunnen bieden, zodat het voor deze kinderen van levensbelang is dat zij opgevangen worden en verzorgd worden en te eten krijgen.

Wildflower Home in Chiangmai, in Thailand
Dit is een nieuw project dat wij reeds hebben vermeld in onze nieuwsbrief Zomer 2013. Dit project is door een Amerikaans echtpaar opgezet en in 2013 overgedragen aan de Zusters van de Goede Herder (the Good Shepherd Sisters) die dit project voortzetten. Echter zijn hier heel veel problemen. de mensen die hier wonen zijn vrouwen die afkomstig zijn van de stammen uit de bergen, zoals Hmong, Yao (ook bekend als Mien), Shan (ook bekend als de Dai mensen), Lahu en Thai.

Er zijn 4 ontheemde vrouwen die totaal geen onderwijs hebben gehad, en deze leren nu de Thaise taal;, er zijn 4 vrouwen die nooit hebben leren rekenen en zelfs de tijd niet kunnen vertellen; alle vrouwen die er zijn leren ook om te werken op de boerderij, en hoe zij naast zichzelf, ook dieren moeten verzorgen, er zijn dringend hekken nodig om het grondgebied , het huis, de dieren en de gekweekte gewassen en dus ook alle vrouwen die er wonen te beschermen.
Het huis ligt nogal geïsoleerd van de hoofdweg af, en uit veiligheidsoverwegingen zouden hier veiligheidsmuren omheen gezet moeten worden. Bovendien kampt zuster Supapawn Chotiphon, de verantwoordelijke leidster van dit project met ernstige vervoersproblemen, vandaar dat wij inmiddels een reservering hebben gemaakt voor het aanschaffen van een nieuwere auto, omdat het huidige vervoermiddel ouder is dan 25 jaar, en het niet verantwoord is om er mee te rijden. De vrouwen moeten ook vaak naar doktoren toe omdat ze vaak mishandeld en verkracht zijn, en het lopen dan gezien hun medische situatie niet verantwoord is.
Tevens doen wij mee aan een zadenproject voor het Wildflower Home, zodat zij hun eigen producten kunnen verbouwen, en daardoor niet alleen zichzelf in leven kunnen houden, maar ook producten kunnen verkopen om het huis aan financiële middelen te helpen.

Project Hopin en Monyin in Kachin State, (Birma)Myanmar
Dit project is bedoeld om studenten te ondersteunen in Kachin State in het Noorden van Myanmar. De mensen die hier wonen behoren tot de etnische Kachin groep.
Door de verschrikkelijke armoede en het feit dat er in Juni 2011 vreselijke gevechten zijn uitgebroken tussen het regeringsleger en het onafhankelijke Kachin leger zijn er 30 families die hun heil hebben gezocht in het kerkgebouw van de Good Shepherd Sisters.
De jeugd heeft de toekomst, en daarom vragen de zusters van de Goede Herder om ondersteuning om de jeugd onderricht te kunnen geven. De zusters hebben een kleine winkel opgezet, waarin zij producten willen verkopen, zodat zij de door hen gestelde doelen kunnen bereiken en enkele studenten kunnen ondersteunen om hun studie te vervolgen en af te ronden.
Wij hebben deze zusters reeds ondersteund maar is veel meer geld nodig om alle gestelde doelen te kunnen bereiken. De zusters zijn ontzettend dankbaar dat wij dankzij U hen kunnen helpen in hun verschrikkelijke moeilijke bestaan.
Zadenprojecten
Stichting Sanoek blijft zich inzetten om aan U een bijdrage te vragen voor alle zaadprojecten die er zijn in Thailand, Myanmar, maar ook Ethiopië.
Al deze projecten zijn langlopend, maar het is ook iedere keer weer noodzakelijk om gelden beschikbaar te stellen om de zaden te kunnen aankopen zodat de allerarmsten de kans krijgen om hun gewassen zelf te kunnen verbouwen, om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Project in Mandalay, Myanmar, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen
Mandalay is de tweede stad van Myanmar, waar het regelmatig voor komt dat de jongeren onder de bevolking terecht komen in een onjuiste situatie binnen de sociale en economische crisis die er heerst, en het is bovendien een doorvoer stad om mensen te transporteren naar China, met alle nare gevolgen van dien.De meeste jonge vrouwen werken als hulpje en werken vaak in hele kleine winkeltjes. Maar op dit moment blijkt hoe urgent de behoeften zijn onder jonge vrouwen, omdat het niet mogelijk is om te kunnen studeren en die studie dan ook af te maken. De meeste jonge vrouwen worden vanwege de sociaal economische slechte omstandigheden van school afgehaald en moeten maar zien hoe ze aan de kost komen. Het laat zich dan natuurlijk raden hoe dat gebeurd.
Een heleboel jonge vrouwen zijn al de dupe geworden van vrouwenhandel, en velen moeten vaak 20 uur per dag werken voor bijna geen salaris. Bovendien zijn er al jonge vrouwen die geronseld zijn voor de prostitutie.
Daarom hebben de Good Shepherd Sisters een project opgezet, waar op dit moment 22 jonge vrouwen worden opgevangen. Al deze vrouwen zullen een opleiding krijgen en willen een nieuw leven beginnen. De zusters dromen er van om een trainingscentrum op te zetten voor deze jonge vrouwen en willen hen trainen zodat ze hun eigen weg kunnen uitzetten, zelfvertrouwen terugkrijgen en leiderschap capaciteiten ontwikkelen.
De zusters zijn al sedert 1975 werkzaam in Mandaly en op dit moment geven vijf zusters, zes stafleden en twee vrijwilligers hun diensten aan opleidingscentra en basisscholen voor arme meisjes, en leiden een dagverblijf voor met aids besmette kinderen en kinderen van aidspatiënten, en zijn betrokken bij het pastorale werk in de gemeenschap.

Overige projecten die wij blijven ondersteunen
Alle projecten in Thailand, Cambodja (Sihanoukville) en Myanmar waar jonge mensen bij betrokken zijn hebben onze aandacht en zullen wij waar nodig blijven ondersteunen. Maar ook kleine projecten bijvoorbeeld in Afrika, Ethiopië en Lesotho blijven wij als wij daar de middelen voor hebben ondersteunen.
Onderstaand een aantal foto’s van projecten die wij bezocht hebben in 2012.

Onder: schooltje bij een armoedig huisje in Sihanoukville,Cambodja
Onder: leren patroon tekenen in Thailand
onder: het principe van de Zusters van de Goede Herder

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig !

U kunt het verschil maken …………… Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.

Wij garanderen: UW DONATIE KOMT VOOR 100 % OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !