Nieuwsbrief Winter 2014

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

Hiernaast ziet U het logo van de Stichting Sanoek met onze oprichter Pater A.F.M.Lafeber O.S.C.

In dit nummer:

  • Kerstwensen van Pater A.F.M. Lafeber O.S.C.
  • Overzicht van de door ons ondersteunde doelen in 2014
  • De doelen waarvoor wij Uw steun vragen in 2015
  • Ook in de toekomst kunt U ons blijven ondersteunen.
  • In 2015 zijn wij ook zichtbaar via onze website.

Kerstwensen van Pater A.F.M. Lafeber O.S.C.

Ook in deze moeilijke tijden, waarbij het lijkt alsof de hele wereld in brand staat en mensen met verschillende geloofsovertuigingen tegen elkaar worden opgezet, en velen bezwijken onder verschrikkelijke ziektes, besef ik terdege, dat met het voortschrijden van de jaren, ik mij gelukkig mag prijzen met mijn gezondheid.
Bovendien hecht ik nog steeds heel veel waarde aan een uitspraak van Mahatma Ghandi : “De beste manier om jezelf te vinden, is jezelf te verliezen in het dienen van anderen.”
Dit is altijd mijn drijfveer geweest in het leven, van waaruit ook de Stichting Sanoek is ontstaan: “Het dienen en ondersteunen van de mensen die dit nodig hebben.” Dit is ook het belangrijkste doel van onze Stichting.

Stichting Sanoek, wenst U een goed en vooral Gelukkig Kerstfeest, en een Gezond 2015, waarbij wij de wens uitspreken dat U ook in het nieuwe jaar en gedurende de Kerstdagen ons wil gedenken met Uw giften, zodat wij de mensen die dit nodig hebben kunnen ondersteunen om ook voor hen een betere toekomst in het vooruitzicht te stellen.

Colfon:
Email:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Stichting Sanoek Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
winke897@planet.nl, nieuw email adres m.i.v. 01.01.2014:info@stichtingsanoek.nl
Kamer van Koophandel Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong, telefoon 078-6211034
Pater A. F. M. Lafeber,O.S.C., mevr. M. Appelman – van Diepen, dhr. E.A.D. Hollaar

Gerealiseerde Doelen in 2014

Dankzij Uw steun in het jaar 2014 heeft U ons in staat gesteld om onze gestelde doelen voor 2014, zoals vermeld in onze nieuwsbrieven Winter 2013 en Zomer 2014, te bereiken.
Daardoor konden wij de navolgende projecten ondersteunen:

• Een gift van € 5.000 voor de medicijnen voor het Medisch Centrum in Yangon, Birma
• SOS Kinderdorpen voor 4 peetkinderen € 2.000;
• Ondersteuning voor een aidspatiënt en voor de volledige verzorging inclusief medicijnen voor een schizofrenie patiënt in Pattaya, Thailand € 3.500;
• Hulp aan het Kinderdagverblijf Dala River, Yangon. Birma een bedrag van € 1.500;
• Ondersteuning onderwijs studenten in Monyin, Kachin Sate, Birma voor onderwijsmiddelen € 3.000;
• Zadenproject voor het Wildflower Home, Thailand € 500;
• Het project in Mandalay, Birma, voor opvang en onderwijs opleiding voor jonge meisjes € 2.500;
• Ondersteuning voor de Stichting Hill Tribes Children in Chiang Mai, Thailand voor een betere toekomst € 1.500;
• Zadenproject Ethiopië voor 4 kinderen in een Ouderloos gezin € 500;
• Ondersteuning voor schooluniformen voor de kinderen in Ethiopië uit het Ouderloze gezin € 250

HEEL HARTELIJK BEDANKT VOOR UW GULLE GAVEN WAARDOOR WIJ HET BOVENSTAANDE KONDEN VERWEZENLIJKEN !

Kinderen in het Kinderdagverblijf Dala River, Yangon, Birma, welke wij dankzij U konden ondersteunen in 2014 met een bedrag van € 2.500.

SANOEK betekent: VREDE , LIEFDE, GEZONDHEID EN ALLES WAT GOED IS !

Doelen voor 2015

Voor het jaar 2015 willen wij Uw dringende steun vragen voor de onderstaande projecten:

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Birma (Myanmar)
Vanwege de voortdurende behoefte aan medicijnen willen wij Uw steun blijven vragen voor het Medisch centrum in Yangon, Myanmar. De jaarlijkse behoeftebedraagt plus minus € 10.000. Dit blijft voor Stichting Sanoek een heel belangrijk project en wij weten ons gesterkt in het feit, dat wij altijd weer een vaste sponsor hebben die ons jaarlijks substantieel ondersteunt.
Project Hopin en Monyin in Kachin State, Birma
Dit project is bedoeld om de studenten in Kachin State in het Noorden van Birma te ondersteunen. Deze studenten behoren tot de etnische Kachin Groep, die werkelijk zo arm zijn, dat zij hun heil hebben gezocht bij de Good Sheperd Sisters.
De zusters hebben een winkel opgezet om producten die ze zelf naaien en/of borduren te kunnen verkopen, in de hoop de door hen gestelde doelen te kunnen bereiken, zie de foto hiernaast. Echter blijven de Zusters onze ondersteuning vragen omdat Birma een heel erg arm land is, en er nog maar weinig buitenlandse bezoekers komen, die de middelen hebben om de producten te kopen. Wij willen dit project in 2015 graag steunen met een bedrag van € 3.000.
Het Kinderdagverblijf in Yangon, Birma (Myanmar)
Zuster Assumpta, die dit project onder zich heeft, heeft ons wederom zeer dringend gevraagd om vooral het kinderdagverblijf in Yangon, aan de Dala Rivier, in Myanmar voor de jonge kinderen te willen blijven ondersteunen.
Voor dit project is constant heel veel geld nodig, omdat de bevolking zó ontzettend arm is en zij hun kinderen helemaal niets kunnen bieden, zodat het voor deze kinderen van levensbelang is dat zij opgevangen worden en verzorgd worden en te eten krijgen. Alleen op deze wijze kunnen de kinderen een goede start krijgen van een moeilijk leven in een zeer arm land. Wij streven er naar om ook dit project met minimaal € 2.500 te kunnen ondersteunen in 2015.

Stichting Hill Tribes Children, Nam Maeng, 45 km ten noorden van Chiang Mai, Thailand.
De Stichting Hill Tribes Children die is opgericht door de Nederlander Joop Rieff, die al jarenlang een kindertehuis runt in Nam Maeng, plus minus 45 kilometer ten noorden van Chiang Mai, heeft inmiddels een zuster Stichting opgericht naar Thaise grondslagen, te weten “Moelanitie Pattana Tsjouw Thai Poek Kao”. Dit was noodzakelijk om ook aanzien en steun te kunnen verkrijgen naar Thaise maatstaven. Deze Stichting probeert jongeren, die afkomstig zijn van 3 stammen, te weten de Lisu, de Karen en de Hmong. die allen wees zijn of uit gebroken gezinnen komen, op te vangen en een schoolopleiding te bieden, zodat ook zij aan een toekomst kunnen bouwen. Ieder jaar lukt het een aantal jongeren om hun diploma te behalen op de middelbare school. Daarna gaan de jongeren verder studeren in of rond Chiang Mai. Ook bij het verder studeren hebben deze jongeren de ondersteuning nodig van de Stichting Hill Tribes Children, omdat zij gewoon geen enkele inkomsten hebben, en niemand hebben die voor hen kan zorgen.
Joop Rieff heeft een dringend beroep gedaan op de Stichting Sanoek met de vraag of wij zijn Stichting in 2015 zouden kunnen ondersteunen met een bedrag van tenminste € 1.500.

Wij weten dat het keihard nodig is, vindt U dat ook? Help ons dan alstublieft om hen te kunnen helpen!

Zadenprojecten
Stichting Sanoek blijft zich volledig inzetten om aan U een bijdrage te vragen voor alle zadenprojecten die er zijn in Thailand, Birma , Ethiopië en ook voor 2015 zadenprojecten in Lesotho (Zuid Afrika). Wij hebben de intentie om in 2015 voor ieder project € 500 beschikbaar te stellen.

Project in Mandalay, Myanmar, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen
Mandalay is de tweede stad van Myanmar, waar het regelmatig voor komt dat de jongeren onder de bevolking terecht komen in een onjuiste situatie binnen de sociale en economische crisis die er heerst, en het is bovendien een doorvoer stad om mensen te transporteren naar China, met alle nare gevolgen van dien. De meeste jonge vrouwen werken als hulpje en werken vaak in hele kleine winkeltjes. Maar op dit moment blijkt hoe urgent de behoeften zijn onder jonge vrouwen, omdat het niet mogelijk is om te kunnen studeren en die studie dan ook af te maken. De meeste jonge vrouwen worden vanwege de sociaal economische slechte omstandigheden van school afgehaald en moeten maar zien hoe ze aan de kost komen. Het laat zich dan natuurlijk raden hoe dat gebeurt. Een heleboel jonge vrouwen zijn al de dupe geworden van vrouwenhandel, en velen moeten vaak 20 uur per dag werken voor bijna geen salaris. Bovendien zijn er al jonge vrouwen die geronseld zijn voor de prostitutie.
Daarom hebben de Good Shepherd Sisters een project opgezet, waar op dit moment 22 jonge vrouwen worden opgevangen. Al deze vrouwen zullen een opleiding krijgen en willen een nieuw leven beginnen. De zusters dromen er van om een trainingscentrum op te zetten voor deze jonge vrouwen en willen hen trainen zodat ze hun eigen weg kunnen uitzetten, zelfvertrouwen terugkrijgen en leiderschap capaciteiten ontwikkelen. De zusters zijn al sedert 1975 werkzaam in Mandalay en op dit moment geven vijf zusters, zes stafleden en twee vrijwilligers hun diensten aan opleidingscentra en basisscholen voor arme meisjes, en leiden een dagverblijf voor met aids besmette kinderen en kinderen van aidspatiënten, en zijn betrokken bij het pastorale werk in de gemeenschap.
Dit project hopen wij dit jaar te kunnen ondersteunen met een bedrag van € 2.500.

Overige projecten die wij willen ondersteunen in 2015.
Wij willen heel graag een nieuw project in Sihanoukville, Cambodja gaan ondersteunen. Het gaat hier om een moeder en baby huis, waar ontheemde moeders met hun baby kunnen wonen en tevens een opleiding krijgen om aan een betere toekomst te kunnen werken. Het is zo keihard nodig in Cambodja. Ook zou Sanoek de kinderen van moeders in de gevangenis weer willen ondersteunen, omdat er van deze kinderen anders helemaal niets terecht komt.
Onze bedoeling is om de opstart van het `Mother and Baby Home´ te gaan ondersteunen in 2015 met een bedrag van € 2.500.
Ook onze 4 peetkinderen in het SOS Kinderdorp willen wij in 2015 blijven ondersteunen met onze jaarlijkse bijdrage van € 500 per kind, dus totaal een bedrag van € 2.000. Maar ook de bijdrage in de verzorging van een aidspatiënt en de verzorging en medicijnen voor een schizofrenie patiënt in Pattaya, Thailand willen wij continueren. Omdat het zo nodig is ! Bovendien willen wij in Ethiopië een ouderloos gezin, bestaande uit 3 jongens en 1 meisje, in de leeftijden van 2,4,6 en 8 jaar oud, waarvan de moeder is overleden en de vader zijn gezin heeft achtergelaten via een orthodoxe non, die zich ontfermd heeft over de kinderen ondersteunen. De kinderen wonen in een lemen huisje en hebben een stukje land, Met de hulp van een buurman wordt door middel van door ons betaalde zaden het eten verbouwd. Misschien herinnert U zich dat Sanoek in 2013 een open hartoperatie heeft betaald voor één van deze jongens. Het gaat hartstikke goed met deze jongen. Nu heeft Sanoek geld beschikbaar gesteld voor schooluniformen voor deze kinderen. Wij willen deze kinderen blijven ondersteunen, want kinderen groeien en steeds zullen er extra zijn die betaald moeten worden.
Wilt U ons alstublieft helpen, om hen allemaal te kunnen helpen, en vreugde te brengen in ieders leven ?

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig !

U kunt het verschil maken …………… Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.

Wij garanderen: UW DONATIE KOMT VOOR 100 % OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !