Nieuwsbrief Winter 2015

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

Hiernaast ziet U het logo van de Stichting Sanoek met onze oprichter Pater A.F.M.Lafeber O.S.C.

In dit nummer:

  • Kerstwens en Kerstgroet van Bestuur en Pater Lafeber
  • Verslag werkbezoek aan projecten in Thailand
  • De doelen waar wij voor gaan in 2016
  • U kunt ons blijven ondersteunen

Kerstwensen en Kerstgroet van Bestuur Stichting Sanoek en Pater A.F.M. Lafeber

In deze moeilijke tijd, waarin Europa overspoeld wordt met duizenden vluchtelingen vanuit vele landen in het Midden Oosten, waarbij ook onze vrijheid van godsdienst in gevaar dreigt te komen, is het noodzakelijk dat wij allen het hoofd koel proberen te houden. Ook al lijkt het er op dat mensen tegenover elkaar worden gezet.

Kerstmis is nog steeds het feest van de geboorte van Jezus van Nazareth. Echter veel mensen praten hier niet meer over, en zien Kerstmis alleen nog maar als een Feest vlak voor het einde van een kalenderjaar, waarbij eten en drinken, en gezelligheid en cadeaus centraal moeten staan.

Als wij echter zien dat in Thailand, Birma en Cambodja er nog steeds heel veel mensen zijn, die helemaal niets hebben, zoals eten en drinken, en weinig gezelligheid kennen en al helemaal geen cadeaus, dan zou het toch heel erg fijn zijn, als onze donateurs en mensen die onze Stichting Sanoek een warm hart toedragen tijdens de Kerstmis door middel van een financiële bijdrage juist opkomen voor deze mensen. Op deze wijze kan Sanoek de zó belangrijke doelen blijven steunen, waardoor méér mensen zich óók gelukkiger kunnen voelen bij de hulp en opvang die zij ontvangen van de Zusters van de Goede Herder, the Good Shepherd Sisters.

Het Bestuur van Sanoek wenst U een goed en vooral Gelukkig Kerstfeest, en een Gezond 2016 toe.

Namens het Bestuur en Pater A.F.M.Lafeber, o.s.c.

Colfon:
Email:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Stichting Sanoek Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
winke897@planet.nl, nieuw email adres m.i.v. 01.01.2014:info@stichtingsanoek.nl
Kamer van Koophandel Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong, telefoon 078-6211034
Pater A. F. M. Lafeber,O.S.C., mevr. M. Appelman – van Diepen, dhr. E.A.D. Hollaar

ONE PERSON IS OF MORE VALUE THAN THE WHOLE WORLD
Wij garanderen U ꞉ UW DONATIE KOMT VOOR 100% OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !!!!!

Verslag van bezoek aan door Sanoek ondersteunde projecten in Thailand.

moeder
In 2015 zijn wij, Hans en Nel Winkel, als voorzitter en penningmeester, voor onze vakantie een rondreis gaan maken door Thailand.
In ons reisschema hadden wij opgenomen, dat wij een groot aantal projecten wilden gaan bezoeken in Thailand, welke geleid worden door de Good Shepherd Sisters.

De projecten die wij bezochten waren: Het grote centrum in Bangkok, waar veel vrouwen onderricht krijgen in taal, en daarna een opleiding kunnen volgen voor o.a. kantoorbediende, kapster, naaister, masseuse, nagelstylist.

Ook alledaagse dingen, zoals schoonmaken, koken, kinderverzorging wordt onderwezen. En nu op dit moment is men ook bezig met het vervaardigen van sieraden. Het is dan ook heel indrukwekkend om te zien hoe iedereen bezig is met werkzaamheden die voor ons westerlingen zo gewoon lijken. Wat ook zeer veel indruk op ons maakte was het Mother en Baby Care Home. Hier worden ontheemde moeders met pas geboren kinderen opgevangen. Dit zijn vrouwen, die omdat ze weer in verwachting zijn, gewoon door hun echtgenoten in de steek gelaten worden, of binnen de stam waarin zij leefden verstoten zijn. Het is zo schrijnend om te zien hoe deze vrouwen binnenkomen bij de Zusters en daar volledig opgevangen en verzorgd worden. Langzaam aan zie je dan weer aan de vrouwen dat ze wat gelukkiger worden en hun ogen weer gaan stralen. Ook aan de vrouwen die werken op het atelier van de Zusters, waar allerlei jurkjes, pakjes, kerstversieringen en andere opdrachten voor het buitenland worden uitgevoerd, kun je zien dat ze tevreden zijn en waardoor deze vrouwen zich in hun onderhoud kunnen voorzien. Alles onder de leiding van de Good Shepherd Sisters. Verderop in deze nieuwsbrief kunt U zien, dat wij het Mother and Baby Care Home als nieuw project hebben opgenomen voor 2016.

Na ons bezoek aan Bangkok zijn wij naar The Wildflower Home gegaan in Chiangmai een project waar wij ook al jaren actief voor zijn, met ondersteuning middels een zadenproject en het vervoers-probleem dat wij een aantal jaren geleden konden oplossen. The Wildflower Home staat onder leiding van Zuster Anurak en Zuster Supapwan , waarbij Zuster Supapawn echt fungeert als boerin. Zij gaat over het bewerken van het land, het verbouwen van producten, het verzorgen van de kippen, de ganzen en de varkens. Deze laatste drie diersoorten worden verzorgd en als ze groot zijn, dan wordt geprobeerd om de eieren te verkopen van de kippen, de ganzen te verkopen voor de voedselketen en hetzelfde gebeurt met de varkens. Heel leuk om te zien hoeveel kleine biggetjes hier rondliepen. Ook hier gelden dezelfde regels als in Bangkok, men probeert de vrouwen allerlei vaardigheden bij te brengen, zodat zij uiteindelijk op eigen benen kunnen staan, en geheel voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen. Wij vernamen in Chiangmai hoe de Zusters nauw samenwerken met de Boedhistische Monniken. Deze monniken ontvangen iedere dag het beste eten van hotels en restaurants. Nadat zij zelf hebben gegeten gaat hetgeen zij over hebben, naar de Zusters. Hierdoor kunnen de Zusters de vrouwen met hun kinderen behoorlijk te eten geven.

Tijdens ons bezoek aan de Wildflower Home werden wij verrast met een bezoek van Sr. Lena. Zij had vernomen dat wij, Hans en Nel Winkel, van de Stichting Sanoek, op bezoek zouden zijn in Chiangmai. Zij wilde heel graag met ons kennismaken en kwam natuurlijk ook uitleggen wat zij binnen de organisatie van de Good Shepherd Sisters voor functie had. Sr.Lena geeft leiding aan het Good Shepherd Youth Center, in Chiang Rai, in het uiterste Noorden van Thailand. Het project in Chiang Rai, probeert jonge meisjes van de minderheidsbevolkingsgroepen de Akha, Lahu, Yao, Lisu en Hmnong, die zowel van Katholieke, Christelijke, Boedhistische, als Animistische afkomst zijn, te redden. Deze meisjes verdwijnen doorgaans in de prostitutie en worden verhandeld als slavin aan rijke mensen in andere, vaak Arabische landen. Door deze meisjes te voorzien van goede scholing en ze op te vangen, wordt gestreefd om ook voor hen een goede toekomst in het vooruitzicht te stellen.
Uiteraard wordt ook in dit centrum ervoor gezorgd dat als vrouwen ziek zijn, dat zij de juiste medische begeleiding ontvangen. Ook dit kost natuurlijk ieder jaar weer veel geld, denk alleen al aan de transportkosten naar een arts of ziekenhuis. In totaal verblijven in Chiang Rai momenteel 60 meisjes van 5 verschillende bevolkingsgroepen, in de leeftijd van 7 tot 18 jaar oud. Ook dit project hebben wij opgenomen in onze doelen lijst voor het jaar 2016, want ook hier is wederom veel hulp noodzakelijk. Vanwege de crisis in de westerse wereld zijn veel hulporganisaties afgehaakt, omdat er geen geld meer is. Stichting Sanoek wil blijven streven om onze doelen na te komen.

Na ons bezoek aan Chiangmai hebben wij ook nog het project in Pattaya bezocht, waar wij ook nog Sr.Michelle ontmoet hebben, die de leiding heeft over Cambodja, project Sihanoukville, welk project snel wordt uitgebreid vanwege de schrijnende omstandigheden voor de opvang van Moeders met baby´s. Ook dit project willen wij weer gaan ondersteunen. Het geeft ons gewoon een heel goed gevoel dat al Uw bijdragen aan deze projecten voor 100 % goed worden besteed, zonder dat er iets aan strijkstokken blijft hangen. De Zusters doen alles net als ons Bestuur gewoon Pro Deo, uit liefde voor de medemens.

Hans en Nel Winkel

Foto collage Thailand :
Linksboven: Raam in Kapel GSS Bangkok; daarnaast 2 kinderen in Wildflower Home;
Midden:Moeder met baby in Care Home Bangkok; Wildflower Home;
Onder: stal voor varkens en andere dieren; Sr.Anurak, Nel Winkel, Sr.Lena, Hans Winkel

Doelen 2016

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Birma (Myanmar)
Voor de jaarlijkse behoefte aan medicijnen vragen wij telkens weer een bedrag van € 10.000.

Het kinderdagverblijf in Yangon, Birma
Al vele jaren ondersteunen wij dit project van Zuster Assumpta. Wij willen in 2016 wederom proberen om een bedrag van € 2.500 bij te dragen. Steun ons alstublieft, het is zó nodig voor deze kinderen.

Project Wildflower Home in Chiangmai, Thailand
Wij willen dit belangrijke project in 2016 graag ondersteunen met een bedrag van € 5.000. Wilt U ons helpen om dit bij elkaar te krijgen. Wij hebben gezien dat dit heel erg noodzakelijk is.

Project Hopin en Monyin in Kachin State, Birma
De ondersteuning aan de studenten in Kachin State in het Noorden van Birma, willen wij graag continueren in 2016. Wij vertrouwen er op minimaal € 1.500 bij te kunnen dragen, dankzij Uw steun.

Project in Mandalay, Birma, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen
Ook dit project, zoals beschreven in onze zomerbief 2015, hopen wij te kunnen continueren in 2016.Wij vertrouwen er op dat wij dankzij Uw steun ook in 2016 weer een bedrag kunnen bijdragen van plus minus € 1.500.

Project Mother and Baby Care Home, Bangkok, Thailand
Zoals reeds eerder in deze nieuwsbrief vermeld zouden wij enorm blij zijn, als er voor dit project in 2016 een bedrag bij elkaar gebracht kan worden van € 2.500. Laat ons alstublieft niet in de steek !

Project Mother and Baby Care Home, Sihanoukville, Cambodja
Dit project is een uitbreiding van de hulp die reeds door de Good Shepherd Sisters wordt gegeven in Sihanoukville, Cambodja. De situatie van jonge vrouwen die in verwachting geraken is zo verschrik-kelijk dat wij hier een bijdrage willen leveren van minimaal € 5.000 in 2016. Kunnen wij op Uw steun rekenen?

Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai, Thailand.
Ons is meer dan duidelijk geworden dat er heel veel geld nodig is om dit project draaiende te kunnen houden onder leiding van Zuster Lena Siriworasin. Wij hebben uw steun méér dan nodig.

Stichting Hill Tribes Children, Chiangmai, Thailand.
Als het in ons vernmogen ligt in 2016, dankzij Uw bijdragen, willen wij in 2016 ook het kindertehuis in Nam Maeng, Chiangmai, onder leiding van Joop Rieff blijven ondersteunen om de middelbare school opleidingen te kunnen blijven geven. Wij denken wederom aan een bijdrage van € 1.500 voor 2016.

Zadenprojecten en overigen
Zoals ieder jaar willen wij de zadenprojecten in Thailand en Birma in Azië, en Ethiopie en Lesotho in Afrika, blijven ondersteunen in 2016. In totaliteit hebben wij hiervoor € 2.000 nodig. Ook willen wij nog 3 peetkinderen van SOS Kinderdorpen ondersteunen en zorgen voor de medicijnen en professionele hulp voor een schizofrenie patiënt in Thailand.

U kunt het verschil maken …………… Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.

Wij garanderen: UW DONATIE KOMT VOOR 100 % OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !