Nieuwsbrief Winter 2016

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

Hiernaast ziet U het logo van de Stichting Sanoek met onze oprichter Pater A.F.M.Lafeber O.S.C.

In dit nummer:

  • Kerstgroet namens het Bestuur door Pater A.F.M. Lafeber, o.s.c.
  • Verslag van door ons gesteunde projecten in Thailand.
  • De doelen die wij in 2017 gaan ondersteunen en waar wij Uw hulp voor vragen.
  • U kunt ons blijven ondersteunen ook in de toekomst.
  • Bezoekt U onze website wel eens, we blijven ook digitaal zichtbaar.

Kerstgroet van het Bestuur van de Stichting Sanoek door Pater A.F.M. Lafeber, o.s.c.

In deze veranderende wereld, waarbij oorlogen vanwege geloofsovertuiging aan de orde van de dag voorkomen, met name in het Midden Oosten, maar ook wij in Europa krijgen hier helaas mee te maken, lijkt de dialoog tussen de mensen onderling steeds verder weg te zijn.
Vaak is het angstaanjagend om te zien hoe mensen tegen elkaar opstaan, zelfs in ons eigen Nederland, waar helaas nu ook weer een discussie oplaait over de invulling van de Kerststal.
Echter met Kerstmis hopen wij allemaal dat de vrede op aarde terugkeert, zodat een ieder de kans krijgt om op zijn eigen wijze het feest van de geboorte van Jezus van Nazareth te vieren, met of zonder of met een aangepaste Kerststal. Laten we hopen dat een ieder de invulling kan geven aan dit feest zoals hij of zij dit wil, zonder dan een ander zich daar aan kan storen.
Het Bestuur van de Stichting Sanoek denkt zeker bij dit feest aan de mensen in de projecten die wij zo graag willen ondersteunen, in Thailand, Myanmar (Birma) en Cambodja, omdat deze mensen, die via ons en dankzij Uw hulp, ondersteund worden door The Good Shepherd Sisters, nog steeds vele ontberingen moeten doorstaan.
Wij willen U vragen om onze Stichting te blijven ondersteunen, met name ook in deze toch voor velen dure decembermaand om onze doelen te kunnen nastreven en waar te maken.
Niet alleen wij, maar vooral de mensen waar het om gaat zijn zo dankbaar als wij aan hen kunnen vertellen dat wij hen weer kunnen helpen, om te overleven in hun zo zware en moeizame strijd óm te overleven.
Het Bestuur van Sanoek wenst U allen een Goed en vooral Gelukkig Kerstfeest, en een Gezond en Voorspoedig 2017 toe.

Pater A.F.M.Lafeber, o.s.c.

moeder

Colofon:
Email & website:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Stichting Sanoek, Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
info@stichtingsanoek.nl www.stichtingsanoek.nl
KvK Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347, Fiscaal nr. 807010455
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong, telefoon 078-6211034
Pater A. F. M. Lafeber,O.S.C., mevr. M. Appelman – van Diepen, dhr. E.A.D. Hollaar

Verslag van de projecten die wij ondersteuning geven in Thailand.

Zoals U in onze nieuwsbrieven van 2015 en zomer 2016 heeft kunnen lezen, ondersteunen wij, dankzij Uw inzet, het project The Wildflower Home in Chiangmai, in Thailand. In 2015 konden wij hen ondersteunen met een bedrag van € 5.000 .
Wij ontvingen de volgende reactie van de leidinggevende Zuster Anurak. :

“Geacht Bestuur, Beste Hans en Nel,
Wij zijn heel erg dankbaar voor de donatie die wij in december 2015 mochten ontvangen. Door deze bijdrage waren wij in staat om voor 18 moeders en 23 kinderen te zorgen en te verzorgen, die aankloppen bij the Wildflower Home.
Met jullie bijdrage waren wij in staat om onze boerderij verder te ontwikkelen en te zorgen dat wij fruit en groenten konden kweken. Hiermede konden wij al de mensen die hier naar toe kwamen te eten geven, en wat over was, werd door ons verkocht op de markt, en dit stelde ons weer in de gelegenheid om vele voor ons normale vaardigheden te leren aan de moeders. Wij geven hun onderricht in noodzakelijke landbouw vaardigheden, maar ook de gebruikelijke kook- en zakelijke vaardigheden.
De zaden die wij kochten werden geplant in onze grond bij de boerderij, en na het oogsten maken wij onze eigen meststoffen, door het afval te laten composteren. Uiteraard gebruiken wij ook meststoffen die ontstaan door ons eigen varkenshouderij, hier op ons eigen terrein.
Een deel van de bijdrage van Sanoek, werd ook gebruikt voor brandstof, hetgeen ons heel erg in staat stelt, om minder afhankelijk te zijn, en ons de kans geeft om moeders naar hun eigen stam te brengen om dierbaren te bezoeken. Bovendien hebben wij afspraken met lokale gemeenschappen om voedselresten op te halen om onze dieren te voeren, deze kunnen wij nu iedere dag ophalen.
Bovendien kunnen we hierdoor ook moeders en kinderen naar het ziekenhuis brengen als zij medische zorg nodig hebben. Ook ontvangen wij nu hout van onze buren om te kunnen koken. Door al onze inspanningen brengen wij vrouwen weer met twee voeten op de grond, en geven hen een opleiding waardoor zij voordat zij the Wildflower Home weer verlaten geheel op eigen benen kunnen staan en weer voor zichzelf kunnen zorgen, hetgeen ook ons doel is. Bovendien waren wij in staat om aan twee mensen die voor ons werken, deze voor een heel jaar aan ons te binden, want zonder hun vaardigheden om dingen te repareren aan ons pand, en de boerderij en de landbouwgronden, kunnen wij gewoon niet verder.
Zonder de steun van Stichting Sanoek, waren wij niet in staat om al deze vrouwen en kinderen te helpen, en wij zijn daar heel erg dankbaar voor.

God Bless you all. “

Verslag van nog een project dat wij ondersteunen in Thailand:

The Good Shepherd Youth Center Chiangrai in Chiangrai, Thailand.
Nadat wij in december 2015 ook aan dit project, dat geleid wordt door Zuster Lena, onze bijdrage hadden overgemaakt, ontvingen wij onlangs een complete verantwoording wat in 2016 met het geld was bereikt:

“Het prachtige bedrag van € 5.000 dat wij mochten ontvangen van de Stichting Sanoek, hebben wij kunnen besteden aan het gebruikelijke programma, voor voedsel, ziekenhuis en medische administratie, de huishouding, elektriciteit en water en transport. Wij gebruikten het geld voor onze meisjes die in onze locatie worden opgevangen. Ons jeugdcentrum werd opgericht in 1996. Onze missie en visie was en is nog steeds, om een veilig toevluchtsoord te bieden en steun te geven aan verarmde jonge meisjes uit risico-groepen die afkomstig zijn uit de verschillende stammen in de noordelijke gebieden van Thailand. Onze organisatie heeft geholpen om licht, hoop en waardigheid te brengen in hun nog jonge levens. Wij reageren op hun behoeften door middel van een alles omvattende informele manier van onderwijs, zodat zij na het verkrijgen van de Thaise nationaliteit zich verder kunnen ontplooien op scholen van de overheid en eventuele universiteiten kunnen bezoeken. In ons centrum leren wij hen de Thaise taal, de Engelse taal, wiskunde, wetenschap, sociale vaardigheden, biologie, en voldoende kennis op het gebied van economie en kunst. Wij bieden hen ook een beroepsopleiding aan en behendigheid in wat de basis beginselen zijn om te kunnen overleven, zoals hygiëne, voedsel kunnen verbouwen en bereiden.
Op dit moment hebben wij 60 meisjes intern in het leerprogramma van 2015/ 2016. Dit programma voorziet in beroepsopleiding met computers, naaien, handenarbeid, koken en ontwikkelingsprogramma’s op sociaal vlak. De opleiding die in 2014 werd afgerond resulteerde in het feit, dat er diverse meisjes nu studeren aan de Universiteit van Chiangrai, en alle andere meisjes hebben een normale reguliere baan kunnen vinden in Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai en sommigen gingen naar Korea.
Deze ontwikkeling en het hebben van werk, geeft ze een inkomen en geeft hen de mogelijkheid om een keurig leven te leiden en voorziet ook in de mogelijkheid om hun families te ondersteunen en het stimuleert enorm om de volgende generatie er van te overtuigen dat opleiding noodzakelijk is, om te kunnen voortbestaan.

Wij zijn er trots op, en willen dan ook alle donateurs en het Bestuur van de Stichting Sanoek, enorm bedanken voor hun ondersteuning.
God Bless you all. “

Onze doelen voor het jaar 2017

Voor het jaar 2017 willen wij Uw dringende steun vragen voor de onderstaande projecten:

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Birma (Myanmar)
Voor de jaarlijkse behoefte aan medicijnen ontvangen telkens weer een verzoek , en wij zouden heel graag een bedrag van € 10.000 willen bijdragen.
Het kinderdagverblijf in Yangon, Birma
Al vele jaren ondersteunen wij dit project van ganser harte, en wij willen heel graag in 2017 wederom een bedrag van € 2.500 kunnen doneren. Helpt U ons alstublieft, het gaat om de allerkleinsten.
Project Wildflower Home in Chiangmai, Thailand
Zuster Anurak, heeft ons een bijdrage gevraagd voor de bouw van een champignon-kwekerij, zodat zij nog meer self supporting kunnen zijn. Wij willen heel graag weer een bedrag van € 5.000 bij elkaar krijgen om dit project te kunnen ondersteunen.
Project Hopin en Monyin in Kachin State, Birma
Wij willen de ondersteuning aan de studenten in dit project graag contineren in 2017 met een bedrag van € 2.500. Wilt U ons helpen?
Project in Mandalay, Birma, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen
Ook dit project uit onze zomerbrief 2015, vraagt of wij onze steun kunnen continueren in 2017 met een bedrag van minimaal € 2.500.
Project Mother and Baby Care Home, Bangkok, Thailand
Ook dit project willen wij in 2017 blijven ondersteunen met een minimum van € 3.000.
Project Mother and Baby Care Home, Sihanoukville, Cambodja
Evenals in 2016 willen wij dolgraag dit project in 2017 ook weer kunnen ondersteunen met een bedrag van minimaal € 5.000. Kunnen wij op Uw steun rekenen?
Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai, Thailand.
Zoals U voorafgaand heeft kunnen lezen is onze hulp hard nodig. Wij willen ook in 2017 weer een bedrag bijdragen van minimaal € 5.000. Helpt u ons en Zuster Lena?
Stichting Hill Tribes Children, Chiangmai, Thailand.
Ook dit project onder leiding van de Dordtenaar Joop Rieff, willen wij blijven ondersteunen in 2017 met een minimale bijdragen van € 1.500.
Onze zadenprojecten en de zorg voor een schizofrenie patient
In 2017 willen wij ook weer de zadenprojecten in Ethiopië en Lesotho ondersteunen en uiteraard de medicijnen en professionele hulp voor een schizofrenie patiënt in Thailand. Totaal vragen wij hier € 3.000 voor.

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig

U kunt het verschil maken …………… Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw
testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt
Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons
een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.