Nieuwsbrief Winter 2017

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

Hiernaast ziet U het logo van de Stichting Sanoek met onze oprichter Pater A.F.M.Lafeber O.S.C.

In dit nummer:

  • Kerstgroet van het Bestuur
  • In Memoriam Pater A.F.M. Lafeber, o.s.c.
  • Verslag van door ons gesteunde projecten in Thailand.
  • De doelen die wij in 2018 gaan ondersteunen en waar wij Uw hulp
    voor vragen.
  • U kunt ons blijven ondersteunen ook in de toekomst.
  • Bezoekt U onze website wel eens, wij blijven ook digitaal zichtbaar.

Kerstwensen van het Bestuur van Stichting Sanoek.

Met alle moeilijkheden in de wereld, waarbij niet alleen mensen door hun geloofsovertuiging moeten vluchten naar andere landen, of zelfs naar andere werelddelen, lijkt het steeds meer helaas óók in Europa en zelfs in Nederland, dat mensen tegen elkaar opstaan en elkaar niet meer willen begrijpen. Van verbroedering lijkt weinig terecht te komen in deze hedendaagse wereld.
Echter weten wij allemaal, dat Kerstmis het feest is van de geboorte van Jezus van Naza-reth, en een ieder heeft nog steeds de hoop dat omstreeks Kerstmis de vrede op aarde zal terugkeren, zodat iedereen dit feest kan vieren op zijn eigen wijze.
Het Bestuur van Stichting Sanoek denkt bij het feest van Kerstmis vooral aan de mensen in de projecten, die wij dankzij Uw hulp kunnen ondersteunen, zowel in Thailand, Myanmar (Birma), als in Cambodja. Zeker omdat wij uit ervaring weten en met eigen ogen gezien heb-ben dat deze mensen heel veel ontberingen moeten doorstaan, en het ons duidelijk is ge-worden, dat zij absoluut niet zonder de ondersteuning kunnen die door The Good Shepherd Sisters geboden wordt. Wij willen als Stichting ons doel nastreven om op te komen voor de allerarmsten in de genoemde regio, omdat het zó ontzettend nodig is.
Daarom vragen wij U wederom om onze Stichting te willen blijven ondersteunen, ondanks de dure decembermaand, om onze doelen te kunnen nastreven en volledig waar te maken. Niet alleen wij, maar vooral de mensen waar het om gaat, zijn zo dankbaar als wij aan hen kunnen vertellen, dat wij hen weer kunnen helpen, om te overleven in hun toch zó zware en moeilijke strijd óm te kunnen blijven overleven.
Het Bestuur van Sanoek wenst U allen een Goed en vooral Gelukkig Kerstfeest en een Gezond en Voorspoedig 2018 toe, in de hoop dat wij elkanders lasten blijven dragen.
Met vriendelijke groet, namens het Bestuur van de Stichting Sanoek,

J.J.(Hans) Winkel, voorzitter/secretaris

Colofon:
Email & website:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Stichting Sanoek, Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
info@stichtingsanoek.nl www.stichtingsanoek.nl
KvK Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347, Fiscaal nr. 807010455
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong, telefoon 078-6211034
mevr. M. Appelman – van Diepen, dhr. E.A.D. Hollaar

Wij garanderen U ꞉ UW DONATIE KOMT VOOR 100% OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !!!!!

In memoriam Pater A.F.M. Lafeber o.s.c.

Nadat de mede-oprichter van Stichting Sanoek , Pater A.F.M. Lafeber, Kruisheer, in februari 2017 te kennen had gegeven dat zijn bestuurlijke taken hem te zwaar werden, heeft het Bestuur besloten om hem erelid te maken van het Bestuur.
Echter bereikte ons op 11 december 2017 het droeve bericht, dat de Pater vredig was ingeslapen.

Op de rouwbrief staat de volgende spreuk die zó bij de Pater hoorde :

“Blijmoedig heb ik U alles geofferd”

De aanhef van de rouwbrief spreekt ook volkomen voor zichzelf:

“Zijn leven was een spoor van liefde en dienstbaarheid voor zijn medemens.
Daarom was, is en blijft hij ons zo dierbaar.”

Wens van de overledene: “Geen bloemen, maar een gift voor de Stichting Sanoek.”

Het Bestuur van de Stichting Sanoek is hem zeer erkentelijk voor alles wat hij de afgelopen 20 jaar voor de Stichting, maar bovenal voor alle mensen in Thailand, Cambodja en Myanmar heeft gedaan.
Zijn voortdurende geestdrift, inzet en belangstelling voor iedereen zal volledig voortgezet worden door de huidige bestuursleden, en is een voorbeeld voor allen.
In 2016 hebben wij gezamenlijk met Pater Lafeber besloten, dat ook al zou hij ons ontvallen, dat wij het logo van onze Stichting waarin hij staat afgebeeld, zullen blijven handhaven.

Moge Pater A.F.M. (Ton) Lafeber rusten in vrede.

Verslag van de projecten die wij ondersteuning geven in Thailand.

Zoals U in al onze voorgaande nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, ondersteunen wij het project The Wildflower Home in Chiangmai in Thailand van ganser harte. Wij hebben zelf gezien en ervaren dat onze hulp zó nodig is, en U heeft kunnen zien in onze nieuwsbrief Zomer 2017, dat wij vlak voor het ter perse gaan van die brief een verzoek hebben ontvangen voor het realiseren van kassen, zodat er meer en betere en ook mooiere producten verbouwd kunnen worden, deels voor eigen gebruik, maar ook bestemd voor de verkoop op de diverse markten in Chiangmai, zodat er meerdere geldmiddelen beschikbaar komen om nog meer mensen, die dit nodig hebben te kunnen ondersteunen.
Het Bestuur van Sanoek, heeft direct daarop laten weten dat wij dit project van harte ondersteunen, en het gevraagde bedrag in december 2017 zullen overmaken aan The Good Shepherd Sisters. Hiermede is wederom voor de Zusters een mijlpaal bereikt.
Wij ontvingen dan ook op 12 juni 2017 het volgende bericht per email:
`Geacht Bestuur, hartelijk bedankt voor jullie prachtige besluit om ons met dit geld te helpen om ons plan te verwezenlijken. Wij hebben altijd geld nodig om de vrouwen en kinderen is ons project te ondersteunen.
Take care and God Bless you all.`

Ook ontvingen bij het volgende bericht vanaf The Wildflower Home :
`Wij zijn zo blij, dat het kweken van champignons nu het derde seizoen in gaat. En het gaat zo goed dat wij het vertrouwen hebben, dat dit zich voortzet en daarom hebben we een 2e ruimte gebouwd met eenvoudige middelen, zodat we nu in totaal 4500 potten met champignons kunnen plaatsen.
Ook dit project kon gerealiseerd worden met steun van onder andere de Stichting Sanoek en nog andere weldoeners. `

Kinderen met een vrijwilligster in het project The Wildflower Home in Chiangmai, Thailand.
The Good Shepherd Youth Center Chiangrai, in Chiangrai, Thailand.
Ook dit project heeft onze bijzondere aandacht nodig, omdat het zo belangrijk is dat vooral vrouwen uit minderheidsbevolkingsgroepen zoals de Akha, Lahu, Yao, Lisu en Hmong, die zowel van Katholieke, Christelijke, Boedhistische , als Animistische afkomst, een opleiding kunnen krijgen, waardoor zij een toekomst voor zichzelf kunnen opbouwen.
Voor ons in Nederland is het heel gewoon, dat onze kinderen gaan studeren, maar in Thailand kan het eigenlijk alleen maar voor de beter gesitueerden en gelukkig ook voor degenen die onder de hoede komen van de The Good Shepherd Sisters, gerealiseerd worden.

Het Kinderdagverblijf in Yangon, Myanmar (Birma)
Dit project blijft voor ons een zeer belangrijk Project, dat veel ondersteuning nodig heeft, omdat het hier gaat om de allerkleinste kinderen.
Kijk dit kind gelukkig kijken, dankzij onze ondersteuning die wij door Uw bijdrage kunnen realiseren.

Zuster Supapawn, Chiangmai.
Huidige behuizing moeders en kinderen, Chiangmai

Onze Doelen voor het jaar 2018 zijn als volgt :

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Myanmar
Voor de jaarlijkse behoefte aan medicijnen ontvangen wij ieder jaar weer een verzoek , en wij zouden heel graag een bedrag van € 5.000 willen bijdragen.

The Wildflower Home in Chiangmai, Thailand
Zuster Anurak, heeft ons een bijdrage gevraagd voor de bouw van een nieuw onderkomen voor 50 moeders en kinderen in Chiangmai, een architect heeft reeds belangeloos ontwerpen gemaakt.
Wij vragen hiervoor een bedrag van € 10.000 minimaal.

Het Kinderdagverblijf in Yangon, Myanmar
Al vele jaren ondersteunen wij dit project van ganser harte, en wij willen heel graag in 2018 wederom een bedrag van € 2.500 kunnen doneren. Helpt U ons alstublieft, het gaat om de allerkleinsten.

Project Hopin en Monyin in Kachin State, Myanmar
Wij willen de ondersteuning aan de studenten in dit project graag contineren in 2018 met een bedrag van € 2.500. Wilt U ons helpen?

Project in Mandalay, Myanmar, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen
Ook dit project willen wij onze steun blijven geven in 2018 met een bedrag van minimaal € 2.500.

Project Mother and Baby Care Home, Sihanoukville, Cambodja
Uiteraard mag dit project niet ontbreken in 2018 wij willen wederom € 5.000 bijdragen. Helpt U Ons?

Project Mother and Baby Care Home, Bangkok, Thailand
Ook dit project willen wij in 2018 blijven ondersteunen met een minimum van € 3.000.

The Good Shepherd Youth Center Chiangrai, Thailand
Wij willen ook in 2018 weer een bedrag bijdragen van minimaal € 5.000. Helpt u ons en Zuster Lena?

Stichting Hill Tribes Children, Chiangmai, Thailand
Dit project onder leiding van de Dordtenaar Joop Rieff, willen wij blijven ondersteunen in 2018 met een minimale bijdrage van € 1.500.

Onze zadenprojecten en de zorg voor een schizofrenie patient
In 2018 willen wij ook weer het zadenproject in Ethiopië ondersteunen en uiteraard de medicijnen en professionele hulp voor een schizofrenie patiënt in Thailand. Totaal vragen wij hier € 3.000 voor.

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig

U kunt het verschil maken …………… Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw
testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt
Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons
een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.