Nieuwsbrief Winter 2018

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

In dit nummer:

  • Kerstgroet van het Bestuur.
  • Verslag van door ons gesteunde projecten in Thailand.
  • De doelen die wij in 2019 gaan ondersteunen en waar wij Uw hulp voor vragen
  • Bezoekt U onze website wel eens, wij blijven ook digitaal zichtbaar.
  • U kunt ons blijven ondersteunen, ook in de toekomst.

Kerstwensen van het Bestuur van de Stichting Sanoek.

Nog steeds zien wij over de gehele wereld, hoeveel mensen hun land uitvluchten, om in andere voor hen vreemde landen te proberen om een beter leven te kunnen opbouwen, dan in hun eigen land. Deze migratie van mensen houdt maar niet op, omdat het in een heleboel landen op de wereld bedroevend gesteld is met leefomstandigheden , onderdrukking, misbruik en ondanks alle goede bedoelingen van verschillende instanties blijft deze ellende nog steeds bestaan.

Bij ons hier in het Westen worden wij er allemaal mee geconfronteerd via beelden op de televisie en berichten op de radio; over mensen vanuit alle landen in het werelddeel Afrika, maar ook vanuit Zuid Amerika.
Verder horen wij hier af en toe, dat de Rohingya’s vluchten vanuit Myanmar naar Thailand en Vietnam, omdat zij vervolgd worden in hun eigen land.
Maar wij horen hier helemaal niets over alle andere bevolkingsgroepen uit Myanmar, Thailand, Laos en Vietnam die in Azië rond reizen om een betere plek te kunnen vinden om te leven, iets op te bouwen en te werken voor hun gezinnen.

Het gaat hierbij natuurlijk ook om heel veel bergvolkeren, die zich vestigen in Thailand vanuit Myanmar, en dan hun heil en redding zoeken bij de Good Shepherd Sisters.
Gelukkig proberen zij voortdurend om deze mensen een beschermende omgeving te bieden, waarbij goede scholing en opleiding van ontzettende grote waarde zijn.
Wij willen de Good Shepherd Sisters dan ook met alle projecten blijven ondersteunen, omdat wij weten, dat deze ondersteuning die wij dankzij Uw hulp kunnen bieden, juist het verschil maakt in het leven van velen.

Het Bestuur van Sanoek wil hierbij iedereen die ons in 2018 door middel van giften heeft gesteund, heel hartelijk bedanken en wenst U allen een Goed en vooral Gelukkig Kerstfeest en een Gezond en Voorspoedig 2019 toe, in de hoop dat wij elkanders lasten blijven dragen.

Met vriendelijke groet, namens het Bestuur van de Stichting Sanoek,

J.J.(Hans) Winkel, voorzitter/secretaris

Colofon:
Email & website:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:

Stichting Sanoek, Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
info@stichtingsanoek.nl, www.stichtingsanoek.nl
KvK Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347, Fiscaal nr. 807010455
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong

Verslag van één van de projecten die wij ondersteuning geven in Thailand.

The Good Shepherd Youth Center Chiangrai, in Chiangrai, in Thailand.

Chiangrai is een provincie in het Noorden van Thailand. De bergen en de jungle in deze provincie
vormen het huis voor de mensen van de zogenaamde bergstammen, te weten de
Ahka, Hmong, Lahu, Lisu, Karen, Palhong en vele anderen. Deze etnische minderheden zijn onbelangrijk voor de overheid en hebben zelden de rechten zoals burgers van Thailand.
Slechts een paar dorpsbewoners zijn Thais Staatsburger; het merendeel is slechts geregistreerd als tijdelijk migrant of hebben helemaal geen papieren. De grootste redenen hiervoor is het feit, dat men geïsoleerd woonde ten opzichte van centra waar gegevens van inwoners werden geregistreerd, en het feit dat men niet kon lezen of schrijven.
Degenen die niet geboren zijn in een ziekenhuis, hebben geen geboortebewijzen, en kunnen dus ook nooit aantonen waar zij vandaan komen. Ouders werken vaak op het veld, maar er zijn ook heel veel drugsproblemen, waardoor ouders ook vaak in de gevangenissen verblijven en de kinderen zonder enige hulp achterblijven. Opvoeding en onderwijs is problematisch, omdat men vaak te ver van staats scholen af woont, waardoor er geen mogelijkheid is, om hieraan deel te nemen.
Bovendien is er een enorme schaarste aan leraren, boeken en andere leermiddelen. Meisjes zijn vaak al op hun 13e jaar getrouwd, en hebben reeds diverse kinderen voordat zij hun 18e levensjaar bereiken. Zonder een stabiel inkomen en weinig of geen opleiding, zijn deze meisjes een gemakkelijke prooi voor mensen handelaren. Met alle gevolgen die daarbij horen.

Dit is de reden dat het Jeugd Centrum in Chiangrai is opgezet. Het doel is om een groep van 40 Meisjes van deze bergstammen een opleiding te geven, en te helpen in tijd van nood.
De zusters van het welzijnscentrum van de Good Shepherd Sisters in Chiangrai hebben keihard gewerkt om geestelijke en psychologische genezing te geven, en de cyclus van armoede, laag onderwijs en mensenhandel te doorbreken, en veilige opvang te bieden, gezondheidszorg, psychologische bijstand, en een opleiding waarbij de meisjes een diploma ontvangen dat door de overheid is erkend. Zij kunnen tot aan de Universiteit studeren.

De belangrijkste opleidingen zijn: taalonderricht, lezen en schrijven, het kunnen werken met computers, naai- en herstelwerkzaamheden, koken, landbouw, en handenarbeid om traditionele vanuit de cultuur van de meisjes afkomstige voorwerpen te kunnen blijven maken, zodat die waardevolle zaken ook in de toekomst kunnen blijven bestaan, als kenmerk van hun stam of volk.
Om deze doelen van de Good Shepherd Sisters te kunnen blijven volhouden is er natuurlijk elk jaar geld nodig. Wij proberen Zuster Supapawn Chotiphon , die sedert juni 2018 de leiding heeft overgenomen van Zuster Lena wederom in de toekomst te blijven ondersteunen, omdat het zo belangrijk is voor de ontwikkeling van deze meisjes.
Met onze ondersteuning is er heel veel mogelijk binnen dit project.

Een aantal meisjes die kookles krijgen.

Het ontwikkelen van landbouwgrond waarop producten kunnen worden verbouwd in Chiangrai.
Het bijwonen van religieuze activiteiten en andere activiteiten die georganiseerd worden. Het maakt de zusters niet uit welke religie men aanhangt.
Meer activiteiten.

Bovenstaande foto’s ontvingen wij onlangs om te plaatsen in onze Nieuwbrief Winter 2018.
Ook hier geldt nog steeds de lijfspreuk van de Good Shepherd Sisters :

ONE PERSON IS OF MORE VALUE THAN THE WHOLE WORLD.

Onze Doelen voor het jaar 2019 zijn als volgt :

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Birma (Myanmar)
Voor de jaarlijkse behoefte aan medicijnen ontvangen wij ieder jaar weer een verzoek , en wij zouden heel graag een bedrag van € 5.000 willen bijdragen.

Het kinderdagverblijf in Yangon, Myanmar (Birma)
Al vele jaren ondersteunen wij dit project van ganser harte, en wij willen heel graag in 2019 wederom een bedrag van € 2.500 kunnen doneren.
Helpt U ons alstublieft, het gaat om de allerkleinsten.

Project Wildflower Home in Chiangmai, Thailand
Zuster Anurak, heeft ons een bijdrage gevraagd voor de bouw van een nieuw onderkomen voor 50 moeders en kinderen in Chiangmai, een architect heeft reeds belangeloos ontwerpen gemaakt.
Wij vragen hiervoor een bedrag van € 10.000 minimaal.

Project Hopin en Monyin in Kachin State, Myanmar (Birma)
Wij willen de ondersteuning aan de studenten in dit project graag continueren in 2019 met een bedrag van € 2.500. Wilt U ons helpen?

Project in Mandalay, Myanmar, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen
Ook dit project willen wij onze steun blijven geven in 2019 met een bedrag van minimaal € 2.500.

Project Mother and Baby Care Home, Bangkok, Thailand
Ook dit project willen wij in 2019 blijven ondersteunen met een minimum bedrag van € 2.500.

Project Mother and Baby Care Home, Sihanoukville, Cambodja
Uiteraard mag dit project niet ontbreken in 2019 wij willen wederom € 5.000 bijdragen. Helpt U Ons?

Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai, Thailand.
Wij willen ook in 2019 weer een bedrag bijdragen van minimaal € 5.000. Helpt u ons en Zuster Supapawn?

Stichting Hill Tribes Children, Chiangmai, Thailand.
Dit project willen wij blijven ondersteunen in 2019 met een minimale bijdrage van € 1.500.

De zorg voor een schizofrenie patient.
In 2019 willen wij ook weer ondersteuning bieden voor de medicijnen en professionele hulp voor een schizofrenie patiënt in Thailand.
Totaal vragen wij hier € 2.000 voor.

In onze Nieuwsbrief Zomer 2019 zullen wij uitgebreid een verslag doen van hetgeen inmiddels bereikt is met het Project in Sihanoukville in Cambodja, omdat het nogal wat voeten in de aarde heeft gehad, vanuit de overheid, om hier te bereiken wat men wilde bereiken.
Tevens willen wij dan ook wat foto’s en verslagen plaatsen van de projecten in Myanmar, die wij reeds vele jaren ondersteunen. Materiaal vanuit dit gebied is vaak wat moeizaam te verkrijgen , hetgeen ook weer alles te maken heeft met de overheid.
Wij hopen dan ook foto’s te kunnen tonen van de nieuwe behuizing van moeders en kinderen in Chiangmai, het project van The Wildflower Home.

Laten wij elkanders lasten blijven dragen, dan geeft dat verlichting voor hen die het zwaar hebben in hun leven dat zij leiden onder moeilijke omstandigheden.

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig !

U kunt het verschil maken …………… Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.