Nieuwsbrief Winter 2019

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

In dit nummer:

  • Kerstgroet van het Bestuur.
  • Verslag van door ons gesteunde projecten.
  • Bericht van de Chiangrai Community Youth Center.
  • De doelen die wij in 2020 gaan ondersteunen met Uw hulp
  • Ook in de toekomst kunt U ons blijven ondersteunen.
  • In 2020 zijn wij ook zichtbaar via de website.
  • Zie ook onze Privacy Verklaring op de website.

Kerstwensen van het Bestuur van de Stichting Sanoek.

Zoals reeds in vorige nieuwsbrieven aangegeven, zien wij nog steeds over de hele wereld, mensen migreren naar andere gebieden in de hoop elders een bestaan op te kunnen bouwen.
Begrijpelijk als je kijkt waar deze mensen vandaan komen. Het zijn mensen uit óf oorlogsgebieden óf mensen uit landen die vanwege het ontbreken van industrieën, mijnen en vanwege regimes die ontwikkelingen tegen houden. Eigenlijk worden we er dagelijks mee geconfronteerd, hetgeen ons aan het denken zou moeten zetten, dat wij het over het algemeen in het Westen toch wel erg goed hebben. Ondanks het feit, dat er ook vaak terecht geklaagd wordt door een deel van onze eigen mensen. Niet alleen in Afrika, óf Azië of Zuid Amerika komt armoede voor, ook helaas in Nederland, waarbij wij ons allemaal toch afvragen, hoe kan dat nu. Maar wij in Nederland horen via de media weinig over de verschrikkingen, die arme mensen in Azië ondergaan, en vaak vanwege hun geloof vervolgd en gemarteld worden.

Nog steeds ontvangen wij schrijnende berichten over de bergvolkeren uit Myanmar, Thailand, Laos en Vietnam, die hun heil proberen te zoeken bij de Good Shepherd Sisters, zowel in Thailand, als in Myanmar. Maar laten we Cambodja niet vergeten, want doordat het regime jaren geleden een hele bevolkingsgroep vermoord heeft, ligt de gemiddelde leeftijd van de bevolking erg laag. Als wij dan zien hoeveel goed werk de Good Shepherd Sisters verrichten, met het opvangen van zowel kleine kinderen, tieners en volwassenen, kunnen wij alleen maar onze pet afnemen, en aan U mededelen dat wij hen volledig blijven steunen.
Door het geven van onderwijs, het bieden van onderdak, het verzorgen van beroepsopleidingen en ondersteuning als de tieners naar de Universiteit gaan, zal de toekomst voor deze mensen een betere zal zijn dan die van hun ouders.

Zowel de Zusters als Stichting Sanoek houden de volgende spreuk overeind:
ONE PERSON IS OF MORE VALUE THAN THE WHOLE WORLD.

Het bestuur van de Stichting Sanoek, wil hierbij iedereen die ons in 2019 door middel van giften heeft gesteund, heel hartelijk bedanken en wenst U allen een Goed en Gelukkig Kerstfeest en een Gezond, Voorspoedig en Gelukkig 2020 toe, in de hoop dat wij elkanders lasten blijven dragen.

Met vriendelijke groet, namens het Bestuur van de Stichting Sanoek,

J.J.(Hans) Winkel, voorzitter/secretaris

Colofon:
Email & website:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:

Stichting Sanoek, Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
info@stichtingsanoek.nl, www.stichtingsanoek.nl
KvK Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347, Fiscaal nr. 807010455
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong

Verslag van het door ons al jarenlang ondersteunde project The Wildflower Home in Chiang Mai.

Reeds vele jaren ondersteunen wij The Wildflower Home in Chiang Mai, en wij ontvingen dan ook de navolgende berichten van Zuster Anurak, die de leiding heeft in Chiang Mai.
“Het is een erge drukke en zeer gezegende Zomer geweest in 2019 in the Wildflower Home. Met het komen en gaan van bijna 100 verschillende vrijwilligers, de ontwikkeling en uitwerking van nieuwe producten en projecten, zijn alle dagen gevuld met veranderingen en productiviteit. Alle dagen werden gevuld met de inspanningen van hardwerkende moeders, enthousiaste vrijwilligers en gulle donoren, waaronder de Stichting Sanoek. Onze dagen zijn gevuld met blijdschap door alles wat we kunnen verwezenlijken dankzij de steun van alle gulle gevers.

Dankzij de steun van Stichting Sanoek en de Britse Gemeenschap in Thailand, en diverse andere organisaties, kunnen wij samen de wereld veranderen. Wij hebben voldoende financiën bij elkaar kunnen krijgen voor de financiering van de bouw van een klaslokaal, badkamers en de dakbedekking van de klas.
Deze kinderen hiernaast die opgevangen en opgevoed worden in the Wildflower Home stralen van geluk en laten zien dat de Good Shepherd Sisters heel dankbaar zijn met onze voortdurende steun.
Nieuws uit onze tuin en boerderij:

Een primaire bron van zelfvoorziening is onze boerderij en tuin, die onder de zelfverzekerde leiding staat van Zuster Lena. De champignonkwekerij is één van de meest recente ontwikkelingen, de zakken rijst die als voedingsbodem dienen voor de voortdurende groei van de champignons, hebben een fantastische bron van inkomsten opgeleverd, waardoor wij in staat zijn om meer mensen te helpen. We hopen deze uit te breiden en nog meer te produceren, zodat we de champignons kunnen verkopen op de markt.
Dit kwartaal zijn er grote stappen gemaakt in het gebied bij de bananenplantage. De reclassering bracht planten, bomen en 60 mensen mee, om het grote gat bij het bos in te vullen en om te vormen tot een stuk grond dat klaar is om een nieuwe tuin te verwezenlijken. Het is altijd geweldig, als we in staat zijn om voortgang te boeken in de richting van uitbreidingen, die bijdragen aan het einddoel van onze zelfvoorziening.

De legkippen zijn aan het eind gekomen van hun legperiode. Daarom willen wij de kippen vervangen voor 120 nieuwe kippen voor het leggen van eieren. Als er iemand is die dit project wil ondersteunen, verwelkomen wij de donaties. We zullen een bestaand casco gebruiken om een nieuw huis te bouwen voor de scharrelkippen, zodat zij ’s nachts een veiligere omgeving hebben en een schuilplaats om eieren te leggen. Een ander succes van de boerderij is de groeiende populatie varkens. Vanwege de overvloed aan varkens zijn we in staat om zelfvoorzienend te zijn in onze aanvoer van vlees, en daarom eten we varkensvlees als ons belangrijkste vleessupplement. Naast varkensvlees bieden onze visvijvers een uitstekende gelegenheid voor de moeders en kinderen om te vissen en een gezond, duurzaam eiwit toe te voegen aan onze maaltijden. Onze moestuinen en kassen bieden een overvloed aan voedsel, niet alleen voor the Wildflower Home, maar ook voor de verkoop op de markt.

Dagopvang en zorg voor de kinderen in the Wildflower Home

Het kinderdagverblijf is een thuisfront geworden, waar de kinderen samen kunnen spelen en leren. Onze lerares Constanza, die reeds een fundamenteel onderdeel van de school is, heeft de opleiding tot Montessori-leraar gevolgd. Dit voegt een groter element van verfijning en ontwikkeling toe aan het leven van de kinderen. De kinderen zijn erg blij met alle inspanningen van hun full-time lerares Constanza. Ook is er een moeder die zich volledig inzet voor de kinderopvang. Naast de inspanningen van Constanza en die moeder, zijn er ook nog eens vier bedrijven , die er voor gezorgd hebben dat het verblijf is voorzien van een nieuwe inrichting en heel veel speelgoed. Het kinderdagverblijf biedt nu een veilige en gelukkige plek voor kinderen om te leren en te groeien.

Constanza met haar klasje.
Het nieuwe huis voor 50 nieuwe moeders is klaar!
Het nieuwe huis voor de opvang van nieuwe moeders is klaar.

Het huis voor de opvang van 50 moeders is een schitterende toevoeging geworden aan The Wildflower Home. Zoals gepland is het een groot gebouw geworden met heel veel ruimte. Ook de inrichting is geheel klaar, en we kijken uit naar het in gebruik nemen van dit prachtige nieuwe gebouw waar we 50 moeders in kunnen opvangen.
Wij zijn enorm dankbaar voor alle donaties , die dit gebouw mogelijk hebben gemaakt.

Bericht van de The Good Shepherd Youth Center Chiangrai, in Chiangrai, in Noord Thailand.

In onze Winterbrief 2018 hebben wij 2 pagina’s gewijd aan dit project dat wij al jarenlang ondersteunen in Chiangrai. Door onze ondersteuning in december 2018 met een bedrag van € 5.000, ontvingen wij het navolgende bericht:
“Wij willen U oprecht bedanken voor de donatie die wij van U mochten ontvangen. Wij hebben het geld gebruikt voor een programmeur, eten, uniformen, huishouding en administratie, en voor de vrouwen die intern zijn gehuisvest bij ons. Er zijn 50 meisjes die dit jaar deelnemen aan ons educatieve programma. In de maand mei hebben wij 7 nieuwe studenten welkom geheten in ons centrum en die leven ook bij ons, en 4 studenten studeren nu aan de Universiteit in Chiangrai. In ons centrum geven wij hen een beroepsopleiding, zoals voor computers, naaien, landbouw, koken, bakken en moraliteit. Ook is ons programma er op gericht om mensenhandel te voorkomen.
Wij hopen en bidden dat Stichting Sanoek ons in de toekomst blijft ondersteunen, zodat wij deze jonge vrouwen een betere toekomst kunnen geven. Wij zijn ontzettend dankbaar en zullen U in onze gebeden gedenken.
Hartelijke groeten, Zuster Suphatra Anantachat.”

DOELEN 2020

Voor het jaar 2020 willen wij Uw dringende steun vragen voor de onderstaande projecten :

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Birma (Myanmar)
Voor de jaarlijkse behoefte aan medicijnen ontvangen wij ieder jaar weer een verzoek , en wij zouden heel graag een bedrag van € 5.000 willen bijdragen.

Project Wildflower Home in Chiangmai, Thailand
Zuster Anurak heeft ons gevraagd om het project nog een keer te willen ondersteunen met een bedrag van € 5.000.

Het kinderdagverblijf in Yangon, Myanmar (Birma)
Gaarne willen wij weer een bijdrage in 2020 doen van € 2.500 voor de allerkleinste kinderen in een moeilijk gebied.

Project Hopin en Monyin in Kachin State, Myanmar (Birma)
De steun van voorgaande jaren willen wij graag continueren om ook hier de studenten te helpen, € 2.500.

Project in Mandalay, Myanmar, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen
Ook dit project is van levensbelang voor jonge vrouwen. Ons doel is wederom met € 2.500 het project te ondersteunen.

Project Mother and Baby Care Home, Bangkok, Thailand
Ook dit project willen wij weer ondersteunen in 2020 met een bedrag van € 2.500. Het is zó nodig !

Project Mother and Baby Care Home, Sihanoukville, Cambodja
Wij willen dolgraag nogmaals dit project ondersteunen met een bedrag van € 2.500. Helpt U ons weer?

Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai, Thailand.
Zoals u kunt lezen blijft hier een goede ondersteuning gewoon noodzakelijk, ook in 2020. Graag willen wij wederom een bedrag doneren van € 5.000.

Stichting Hill Tribes Children, Chiangmai, Thailand.
Dit kindertehuis in Nam Maeng, Chiangmai, willen wij graag weer ondersteunen in 2020 met een bedrag van € 1.500.

Overige projecten:
Wij willen ook in 2020 de medicijnen en professionele hulp aan een schizofrenie patiënt in Thailand blijven betalen, te weten € 2.000.
Het zadenproject in Ethiopië wederom ondersteunen met een bedrag van € 500. Maar ook voor het in onze nieuwsbrief Zomer 2019 bijzondere project, te weten kinderboeken in braille in de Engelse taal, willen wij graag ondersteuning van U ontvangen. Wij hebben inmiddels vernomen, dat het braille boek in Lesotho in Zuid Afrika een groot succes is, omdat daar ook braille docenten aanwezig zijn.
Wij hopen ook in Azië met deze boeken te mogen bijdragen in de verdere ontwikkeling van zowel slechtziende, autistische, en kinderen met andere problemen.
Wij zouden een bijdrage van minimaal € 1.000 appreciëren.

Wij garanderen U ꞉ UW DONATIE KOMT VOOR 100% OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !!!!!

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig !

U kunt het verschil maken …………… Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.