Nieuwsbrief Winter 2020

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

In dit nummer:

  • Kerstgroet van het Bestuur.
  • Verslag van door ons gesteunde projecten in Myanmar.
  • De doelen die wij in 2021 gaan ondersteunen met Uw hulp
  • Ook in de toekomst kunt U ons blijven ondersteunen.
  • In 2021 zijn wij ook zichtbaar via de website.
  • Zie ook onze Privacy Verklaring op de website.

Kerstwensen van het Bestuur van de Stichting Sanoek.

Het jaar 2020 is voor alle mensen op de wereld een ontzettend zwaar jaar vanwege de pandemie veroorzaakt door Covid-19 oftewel het Corona-virus. In West Europa is het een drama, in Noord en Zuid Amerika, is het een drama, maar waar we minder over horen hier is over de landen in Azië en Afrika.
Maar ook in alle landen in Azië en Afrika is het een compleet drama. Veel mensen zitten op heel veel plaatsen in Thailand, Myanmar en Cambodja, echt heel erg dicht op elkaar waardoor het virus gewoon kan toeslaan. Wij ervaren in Nederland, dat de overheid alle mensen financieel probeert te ondersteunen , maar in Azië en Afrika gebeurd dit gewoon niet. Dat betekend dat mensen eerder overlijden aan honger nú, dan aan Covid-19.

Door de vele contacten die wij hebben met mensen in Azië en Afrika, komen wij dan méér te weten, en dan blijkt dat er gewoon gevraagd wordt of dat er gedoneerd kan worden , om voedsel pakketten te maken voor de diverse bevolkingsgroepen, omdat ze hun werk zijn kwijt geraakt en dus geen inkomsten meer hebben.
Stichting Sanoek heeft dankzij Uw hulp, toch in 2020 weer diverse projecten kunnen ondersteunen. Zoals vermeld in onze nieuwsbrief Zomer 2020 hebben wij het Jeugdcentrum in Chiangrai, in Noord Thailand te hulp kunnen schieten, omdat het dak van het gebouw het begeven had bij verschrikkelijke regenval. Fijn dat wij weer konden helpen.
Maar ondanks het feit dat wij het allemaal moeilijk hebben dit jaar willen wij U toch vragen ons te blijven ondersteunen.

Zowel de Zusters als Stichting Sanoek houden de volgende spreuk overeind:
ONE PERSON IS OF MORE VALUE THAN THE WHOLE WORLD.

Het bestuur van de Stichting Sanoek, wil hierbij iedereen die ons in 2020 door middel van giften heeft gesteund, heel hartelijk bedanken en wenst U allen een Goed en Gelukkig Kerstfeest en een Gezond, Voorspoedig en Gelukkig 2021 toe, in de hoop dat wij elkanders lasten blijven dragen.

Met vriendelijke groet, namens het Bestuur van de Stichting Sanoek,

J.J.(Hans) Winkel, voorzitter/secretaris

Colofon:
Email & website:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:

Stichting Sanoek, Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
info@stichtingsanoek.nl, www.stichtingsanoek.nl
KvK Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347, Fiscaal nr. 807010455
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong

Verslagen van diverse Projecten in Myanmar, welke wij al jaren ondersteunen.

Good Shepherd Health Access Program, Medisch Centrum in Yangon, Myanmar.

Dit Medisch Centrum bestaat sedert 1982, en is slechts een van de meest betrouwbare ziekenhuizen met faciliteiten in het hele land. De meeste patiënten zijn boeren en gewone arbeiders, afkomstig uit afgelegen gebieden met beperkte financiële middelen en een taalbarrière om met het medische personeel te communiceren. De meesten van hen zijn onwetend over de ziektes die ze ervaren en het lange behandelingsproces dat ze moeten ondergaan. Bovendien hebben ze geen familie of vrienden in Yangon en kan het ziekenhuis geen goede slaapplaats bieden aan degenen die zijn ontslagen en wachten op de volgende afspraak. Zij moeten slapen langs de weg, waar heel veel muggen, vliegen en allerlei andere insecten leven en hun omgeving is dus niet schoon.
Omdat ze financieel zwak zijn door de medicatie, moeten ze met hoge rente geld lenen van anderen. De mensen zitten dus in de schulden en kunnen moeilijk uit die situatie komen. Door de schulden moeten sommige gezinsleden gaan werken in de steden en in het buitenland, in de hoop dat ze een beter inkomen kunnen verdienen. Helaas worden ze vanwege hun beperkte opleidingsniveau en vaardigheden tot mensenhandel gelokt en gedwongen tot migratie.
Als reactie op deze onverbiddelijke situaties van de mensen, begeleidt het Good Shepherd Healthcare Support Team de individuen en hun familieleden in hun strijd om de best mogelijke behandeling te krijgen, ondanks hun financiële en andere moeilijkheden.
Soms is het triest om te weten dat sommige patiënten die naar het Algemeen Ziekenhuis kwamen, besluiten de behandeling stop te zetten en dan vanwege de financiële problemen naar huis gaan. Zodra de Zusters vernemen dat iemand een dergelijk probleem heeft, doen zij hun best om hen te helpen en contact te leggen met beschikbare donateurs om hun financiële probleem op te lossen.
De zusters en het personeel proberen hun lasten te verlichten door naar hen te luisteren en hen alle mogelijke hulp te bieden. Ze brengen regelmatig ziekenhuisbezoeken aan degenen die hulp nodig hebben en bieden hen morele steun, inclusief spirituele en materiële behoeften. Het centrum biedt voedsel en accommodatie, vooral degenen die geen plaats vinden om in Yangon te verblijven tijdens behandelingen zoals chemotherapie en bestraling, en voor degenen die terugkeren voor de vervolgafspraken.

Het programma voorziet ook in begrafenisondersteuning voor de arme gezinnen en voor patiënten die in de steek zijn gelaten door hun familie. Een deel van het programma omvat zorg en ondersteuning voor hiv / aids-patiënten.
Aangezien het centrum op grote schaal bekend is geworden, neemt het aantal patiënten met verschillende soorten ziekten jaarlijks toe. Om effectief te kunnen helpen, zijn de Zusters aan het netwerken met artsen, personeel en maatschappelijk werkers van de ziekenhuizen, maar ook met andere nationale en internationale gezondheidsorganisaties.
Patiënten vanuit het hele land weten het Centrum en de Zusters te vinden. En nu in deze periode van de Covid-19 pandemie is Yangon één van de slechtste plaatsen om te verblijven. Patiënten van buiten Yangon mogen de stad niet in, en de ruimte die de Zusters hebben om voor mensen te zorgen is niet toegankelijk.
Daarom hebben de Zusters mogelijkheden gevonden om de patiënten te bezoeken en hun de medicijnen en andere noodzakelijke behoeften aan te reiken. Voor de patiënten in de ziekenhuizen werken de Zusters samen met de artsen en verpleegkundigen en worden ondersteund volgens het doktersvoorschrift.
Voor de patiënten van het platteland hebben zij hen bereikt door de medicijnen te brengen via bezorgdiensten. Voor de patiënten die naar de dokter moeten, hebben zij het online platform georganiseerd om de dokter virtueel te zien. Door onze bijdrage voor medicijnen hebben de Zusters, kunnen zorgen dat 20 patiënten hun benodigde medicijnen en behandelingen konden ondergaan. De behandelingen en de benodigde medicijnen betroffen borstkanker, leukemie, slokdarmkanker, endeldarm kanker, nierstenen, diabetes, hartritmestoornissen, leverkanker, hepatitis, nierdialyse, longinfecties, longkanker , oogoperaties.

De Zusters zijn Stichting Sanoek erg dankbaar voor onze jaarlijkse ondersteuning.

Project in Mandalay, Myanmar, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen.

Ook dit project ondersteunen wij reeds vele jaren, en het is ook zo nodig.
In 2020 waren er 14 meisjes die voorzien zijn van tijdelijke opvang en opvangvoorzieningen. Onder de meisjes bevinden zich straatmeisjes die afkomstig zijn uit het outreach-programma en meisjes die door andere organisaties naar het Jeugdcentrum worden doorverwezen.
Van deze 14 meisjes kregen 5 meisjes een opvang aangeboden in het centrum, 4 meisjes keerden terug naar formeel onderwijs, 5 meisjes zijn doorverwezen naar het beroepsopleidingscentrum voor de opleiding tot naaister.
De meisjes kwamen uit verschillende regio’s en kwamen uit arme gezinnen met ouders die ver weg werken, ook meisjes zonder ouders, maar die bij adoptieouders verblijven, en die niet alleen door die adoptieouders maar ook door anderen zijn misbruikt. Armoede en het uiteenvallen van gezinnen, het gevaar van misbruik waren de belangrijkste problemen waar deze meisjes mee geconfronteerd zijn.
De Zusters blijven meisjes op straat aanspreken, om vast te kunnen stellen wat voor hulp zij nodig hebben.

Er hebben inmiddels reeds 370 meisjes hulp en opvang genoten van de Zusters binnen dit project. Zij krijgen voedsel, medicijnen, psychologische ondersteuning en opvoeding en onderwijs. De meisjes worden bekend gemaakt met de gevaren van hiv/aids, migratie, mensenhandel en dergelijke.
De Zusters brengen de meisjes levensvaardigheden, morele ethiek en hygiëne bij en ze zijn ontzettend welkom in de opvang die de Zusters hen bieden. Er wordt geprobeerd om de meisjes gemotiveerd te krijgen, hun gedrag aan te passen en ze weer een schoolopleiding of beroepsopleiding te laten volgen.
De meeste van deze meisjes komen uit sloppenwijken en uit bergdorpen. Gedurende deze pandemie periode was het vaak moeilijk om de meisjes te benaderen, maar het is de Zusters toch gelukt om in gesprek te blijven met de meisjes, ze hebben hele families voorzien van rijst, bonen en olie om in te bakken, en alles wat nodig is voor het dagelijkse levensonderhoud. En het is ze gelukt.
Zuster Rosie Moe, die de leidster is van het Kinderbeschermingsprogramma heeft ons gevraagd of dat wij onze steun aan hen willen blijven continueren.

Stichting Sanoek wil deze projecten blijven ondersteunen.

DOELEN 2021

Voor het jaar 2021 willen wij Uw dringende steun vragen voor de onderstaande projecten :

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Birma (Myanmar)
Voor de behoefte aan medicijnen vragen wij wederom een bedrag van € 3.500.

Project Wildflower Home in Chiangmai, Thailand
Zuster Anurak heeft ons gevraagd om het project nog een keer te willen ondersteunen met een bedrag van € 2.500.

Het kinderdagverblijf in Yangon, Myanmar (Birma)
Gaarne willen wij weer een bijdrage in 2021 doen van € 2.500 voor de allerkleinste kinderen in een moeilijk gebied.

Project Hopin en Monyin in Kachin State, Myanmar (Birma)
De steun van voorgaande jaren willen wij graag continueren om ook hier de studenten te helpen, € 2.500.

Project in Mandalay, Myanmar, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen
Ook dit project is van levensbelang voor jonge vrouwen. Ons doel is wederom met € 2.500 het project te ondersteunen.

Project Mother and Baby Care Home, Bangkok, Thailand
Ook dit project willen wij weer ondersteunen in 2020 met een bedrag van € 2.500. Het is zó nodig !

Project Mother and Baby Care Home, Sihanoukville, Cambodja
Wij willen dolgraag nogmaals dit project ondersteunen met een bedrag van € 2.500. Helpt U ons weer?

Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai, Thailand.
Zoals u kunt lezen blijft hier een goede ondersteuning gewoon noodzakelijk, ook in 2021. Graag willen wij wederom een bedrag doneren van € 5.000.

Stichting Hill Tribes Children, Chiangmai, Thailand.
Dit kindertehuis in Nam Maeng, Chiangmai, willen wij graag weer ondersteunen in 2021 met een bedrag van € 1.500.

Overige projecten:
Wij willen ook in 2021 de medicijnen en professionele hulp aan een schizofrenie patiënt in Thailand blijven betalen, te weten € 2.000. Maar ook voor het in onze nieuwsbrief Zomer 2019 bijzondere project, te weten kinderboeken in braille in de Engelse taal, willen wij graag ondersteuning van U ontvangen.
Wij hebben inmiddels vernomen, dat het braille boek In Lesotho in Zuid Afrika een groot succes is, omdat daar ook braille docenten aanwezig zijn. Wij hopen ook in Azië met deze boeken te mogen bijdragen in de verdere ontwikkeling van zowel slechtziende, autistische, en kinderen met andere problemen. Wij zouden een bijdrage van minimaal € 1.000 appreciëren.

Wij garanderen U ꞉ UW DONATIE KOMT VOOR 100% OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !!!!!

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig !

U kunt het verschil maken …………… Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.

Alle foto’s zijn met toestemming geplaatst.