Nieuwsbrief Winter 2021

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

In dit nummer:

  • Kerstgroet van het Bestuur.
  • Verslag van door ons gesteunde projecten in Thailand.
  • De doelen die wij in 2022gaan ondersteunen met Uw hulp
  • Ook in de toekomst kunt U ons blijven ondersteunen.
  • Wij zijn ook zichtbaar via onze website.
  • Zie ook onze Privacy Verklaring op de website.

Kerstwensen van het Bestuur van de Stichting Sanoek.

Nog steeds gaat de wereld gebukt onder het Corona-virus, en de maatregelen om besmettingen te voorkomen. Het veroorzaakt ook veel leed en problemen in de landen waar wij actief zijn : Thailand, Myanmar en Cambodja. Wij ontvingen afgelopen week een email, met de mededeling dat ook in Thailand iedere dag ruim 17.000 besmettingen geregistreerd worden. Wij mogen ons in Nederland gelukkig prijzen dat wij ons kunnen laten vaccineren. Voor de armere landen is dit een groot probleem, want ze zijn grotendeels afhankelijk van de rijkere landen.

Ondanks al deze problemen zijn wij blij dat wij nog steeds de projecten in Thailand, Myanmar en Cambodja kunnen blijven ondersteunen dankzij uw voortdurende hulp. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor, maar wij blijven u vragen om ondersteuning, want de mensen die zich inzetten voor de projecten hebben onze hulp hard nodig.

Stichting Sanoek heeft halverwege dit jaar een gevraagde extra bijdrage kunnen leveren aan een uitbreiding van een project in Chiang Rai, in Thailand, voor het bouwen van een kippenren, bassin voor het kweken van vissen en het kweken van champignons.
Zoals hopelijk bij u bekend hanteren zowel Stichting Sanoek als de Zusters in Azië het motto:
ONE PERSON IS OF MORE VALUE THAN THE WHOLE WORLD.

Deze uitspraak is ontstaan omdat er zo makkelijk gezegd wordt, “Wat heeft die hulp nu voor zin, het is een druppel op een gloeiende plaat. Het motto leert juist : ‘ook al kun je maar één persoon helpen, dan is dat het al waard.”

In 2021 hebben wij een nieuw bestuurslid mogen begroeten, te weten Peter Olsthoorn, een Nederlandse journalist, columnist en schrijver van diverse boeken over internet.

Het Bestuur van de Stichting Sanoek, wil hierbij iedereen die ons ook in 2021 hebben gesteund, heel hartelijk bedanken, en wij wensen u allen een Goed en Gelukkig Kerstfeest en een vooral Gezond, Voorspoedig en Gelukkig 2022 toe, in de hoop dat wij elkanders lasten kunnen blijven dragen.

J.J.(Hans) Winkel, voorzitter/secretaris

Colofon:
Email & website:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:

Stichting Sanoek, Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
info@stichtingsanoek.nl, www.stichtingsanoek.nl
KvK Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347, Fiscaal nr. 807010455
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong

Verslagen van een reeds jarenlang door ons ondersteunde projecten in Thailand, te weten:

The Wildflower Home in Chiang Mai.

The Wildflower Home is een veilige plaats voor kinderen en vrouwen, die in een crisis situatie verkeren en  overlevenden zijn van geweld. Aan hun wordt ook educatieve en emotionele steun geboden, die hen van crisis en armoede, naar een vaste baan of permanente educatie zal brengen, nadat zij het Wildflower Home verlaten hebben.
The Wildflower Home Foundation is opgericht in 2008 door de missionarissen van Maryknoll, de eerste Amerikaanse kloosterorde, opgericht in 1911. Het Wildflower Home werd gebouwd in 2011, en de Missionarissen hebben heel hun organisatie in Thailand in 2013 overgedragen aan de Good Shepherd Sisters in Thailand, met het verzoek om hun werk voort te zetten .

Het dak van het gebouw en de plafonds waren slecht van kwaliteit. Het kantoor had een open dak, zonder tegels of andere bedekking. Duiven hadden hier hun territorium van gemaakt, met als gevolg veel vuil en een verschrikkelijke stank. Een verstopte afvoer vormde een ontzettend probleem zodra het regenseizoen begon, want dan kwam er water met heel veel vuil naar binnen.
Het plafond van het kantoor was gemaakt van bamboe, dat was verweerd en steeds meer aangetast, ook zijn er termieten die bamboe eten. Het gevolg is heel veel stof en bamboesnipper.

Door onze bijdrage aan The Wildflower Home van € 3.500 in december 2020 zijn de zusters in staat gesteld om een nieuw dak en plafond te laten leggen. Hierbij is watervast multiplex gebruikt, gelakt en behandeld met een substantie die termieten en houtmotten afschrikt, en is voorzien van anti-vogel smartboard en vogelgaas.
Het resultaat is dat duiven geen kans meer krijgen om zich te nestelen en dat er geen vuil meer naar binnen kan komen; het geheel weer zeker 20 jaar mee kan en alles schoon en stofvrij is en er schitterend uitziet..
Wij ontvingen een bedankje van de leidinggevende van de Wildflower Home , zuster Anurak.

Foto vóór de reparatie
 Foto ná de reparatie

Nieuw Project voorstel van het Wildflower Home voor een Kinderdagverblijf.

Het kinderdagverblijf is een plaats waar de zusters trachten te helpen bij de ontwikkeling van kinderen van vrouwen die getroffen zijn door huiselijk geweld. Deze vrouwen komen met 1, 2 of 3, soms 4 kinderen, naar Wildflower Home, jongens en meisjes, in leeftijden variërend van 0 tot 12 jaar. De kinderen van 5 jaar en ouder brengen de zusters naar een school vlakbij de Wildflower Home. Voor de jongere kinderen is het kinderdagverblijf hun school en speelterrein. Ze kunnen direct contact zoeken met hun moeder. Deze periode is belangrijk voor het opbouwen van vertrouwen in de mens en in de wereld.

Naar de regio rond het tehuis zijn veel mensen verhuisd vanuit de bergen in de provincies Chiang Mai en Chiang Rai, op zoek naar werk, evenals Tai Yai mensen die uit Myanmar zijn geëmigreerd om in fabrieken, werkplaatsen en boerderijen in de omgeving van het Wildflower Home te werken.

Eén werkend persoon in zo’n familie kan niet de hele familie onderhouden. De zusters hebben onderzoek gedaan en geconstateerd dat deze armoede leidt tot huiselijk geweld en emotionele instabiliteit in de hele familie. Dat is ook de reden dat zuster Anurak ons heeft gevraagd om meer ondersteuning voor de opvang.

Zo leeft de wens om het kinderdagverblijf te voorzien van een afdak boven de plek waar borden gewassen worden; een watersysteem en een wasbak; tafels en stoelen voor het klaslokaal, en voor het eetlokaal, en een ruimte om de schoolspullen en speelgoed te kunnen opbergen, en er zijn reparaties nodig aan de vloer.
Nu ligt er nog zand, dat bij regen modderig en vuil wordt, en graag zouden ze een fatsoenlijke vloer en aparte zandbakken voor de kinderen willen aanleggen.
Gaarne vragen wij uw medewerking hiervoor.

———————————————————————————————————————————————-
The Good Shepherd Youth Centre Chiang Rai
Wij ontvingen begin augustus het verzoek of dat wij 31.000 Bath oftewel € 807,31 ,wilden en konden overmaken voor het opzetten van een nieuwe schuur voor het houden van kippen en vissen en voor het kweken van champignons. Dit was op verzoek van alle vrouwen en leraren in het Jeugdcentrum zodat zij kunnen leren, hoe een en ander te managen Wij zijn daar uiteraard op in gegaan en hebben het bedrag overgemaakt naar Chiang Rai. Dit bracht direct succes, na 4 dagen was er al een oogst van 5,5 kilo champignons; de nodige eieren van de kippen gestaag groeiende vissen. Het gevolg is dat alles wat ze zelf niet gebruiken voor de eigen voedselvoorziening verkocht kan gaan worden op de markt. Daardoor leert de jeugd hoe het is om dit als inkomensvoorziening op te zetten en te onderhouden.
Zie onderstaand wat foto’s van het project, zoals het gestart is en ontwikkeld is.
Grond gelijk maken en klaar maken voor de kippenren

De kweekbak voor de vissen.
De riumte met de kweekzakken voor de champignons.

Stichting Sanoek wil deze projecten blijven ondersteunen.

DOELEN 2022

Voor het jaar 2022 willen wij Uw dringende steun vragen voor de onderstaande projecten :

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Myanmar
Voor de behoefte aan medicijnen vragen wij wederom een bedrag van € 3.500.

Project Wildflower Home in Chiangmai, Thailand
Zuster Anurak heeft ons gevraagd om het project nog een keer te willen ondersteunen met een bedrag van € 3.500.

Het kinderdagverblijf in Yangon, Myanmar
Gaarne willen wij weer een bijdrage in 2022 doen van € 2.500 voor de allerkleinste kinderen in ’n moeilijk gebied.

Project Hopin en Monyin in Kachin State, Myanmar
De steun van voorgaande jaren willen wij graag continueren om ook hier de studenten te helpen, € 2.500.

Project in Mandalay, Myanmar, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen
Ook dit project is van levensbelang voor jonge vrouwen. Ons doel is wederom met € 2.500 het project te ondersteunen.

Project Mother and Baby Care Home, Bangkok, Thailand
Ook dit project willen wij weer ondersteunen in 2022 met een bedrag van € 2.500. Het is zó nodig !

Project Mother and Baby Care Home, Sihanoukville, Cambodja
Wij willen dolgraag nogmaals dit project ondersteunen met een bedrag van € 2.500. Helpt U ons weer?

Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai, Thailand.
Zoals u kunt lezen blijft hier een goede ondersteuning gewoon noodzakelijk, ook in 2022. Graag willen wij wederom een bedrag doneren van € 5.000.

Stichting Hill Tribes Children, Chiangmai, Thailand.
Dit kindertehuis in Nam Maeng, Chiangmai, willen wij graag weer ondersteunen in 2022 met een bedrag van € 1.500.

Overige projecten:
Wij willen ook in 2022 de medicijnen en professionele hulp aan een schizofrenie patiënt in Thailand blijven betalen, te weten € 2.000.

Wij garanderen U ꞉ UW DONATIE KOMT VOOR 100% OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !!!!!

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig !

U kunt het verschil maken …………… Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.

Alle foto’s zijn met toestemming geplaatst.