Nieuwsbrief Winter 2022

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

In dit nummer:

Kerstwensen van het Bestuur van Stichting Sanoek

In 2022 hebben we kunnen ervaren hoe de nare gevolgen van het Corona-virus dankzij alle inspanningen van mensen en overheden in de hele wereld afzwakken. Maar het virus is nog niet weg. Regelmatig spreken wij mensen die zeggen: “Ik heb corona, ik blijf thuis.” En in gebieden waar weinig bewoners zijn gevaccineerd, zoals in China, zien we nog steeds brandhaarden ontstaan.

Dan hebben we het drama dat Rusland heeft veroorzaakt in Oekraïne, waar naar onze normen en waarden zinloos geweld plaatsvindt, waardoor miljoenen mensen hun land hebben verlaten, hun partners en bezittingen achterlieten om hun vege lijf en kinderen te kunnen redden.

Het geweld en alle ellende in de wereld lijkt niet te stoppen. Miljoenen mensen op de wereld ontvluchten hun land om elders, met name in Europa hun heil en geluk te kunnen vinden, maar ook als blijkt dat men niet geaccepteerd wordt, om welke reden dan ook.

Wij hebben het al diverse keren aangegeven: Ook Thailand is zo’n toevluchtsoord voor mensen uit Myanmar, China en de hele regio eromheen. Moeilijke omstandigheden vanwege geloofskwesties zijn ook vaak de oorzaak van het vluchte. Daarom hanteren zowel Stichting Sanoek als de Zusters in Azië nog steeds het motto :

ONE PERSON IS OF MORE VALUE THAN THE WHOLE WORLD.


Deze uitspraak is ontstaan omdat er zo makkelijk gezegd wordt, “Wat heeft die hulp nu voor zin, het is een druppel op een gloeiende plaat.” Ons motto leert juist: Ook al kun je maar één persoon helpen, dan is dat het al waard.

Groot leed treft ons soms ook. In 2022 ontviel ons Arno Koot, een trouw en gemotiveerd donateur van Sanoek, door het noodlottig ongeval met de vrachtwagen in Nieuw-Beijerland. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte en zijn dankbaar met de steun die we van ‘goed mens’ Arno mochten ondervinden. Ook familie van andere donateurs die door sterven, ziekte of ander noodlot werden getroffen, wensen we alle sterkte toe.

Het Bestuur van de Stichting Sanoek, wil hierbij iedereen die ons ook in 2022 hebben gesteund, heel hartelijk bedanken, en wij wensen u allen een Goed en Gelukkig Kerstfeest en een vooral Gezond, Voorspoedig en Gelukkig 2023 toe, in de hoop dat wij elkanders lasten kunnen blijven dragen.

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur van de Stichting Sanoek,

J.J.(Hans) Winkel, voorzitter/secretaris

Colofon

Stichting Sanoek, Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht, telefoon 078-6211034

Email & website

info@stichtingsanoek.nl, www.stichtingsanoek.nl

Inschrijving KvK

KvK Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347, Fiscaal nr. 807010455

Bankrekening

ING Bank : IBAN rekeningnummer NL28 INGB 0007 7455 48

Bankrekening

Rabobank : IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79

Voorzitter, secretaris

Hans Winkel

Penningmeester

Nel Winkel-de Jong

Bestuurslid 

Peter Olsthoorn

Verslag van een reeds jarenlang door ons ondersteunde projecten in Thailand, te weten :
Good Shepherd Youth Centre, in Chiangrai, Thailand

In de zomerbrief 2022 hebben wij aangegeven dat wij met
een extra donatie van € 7.514 een kwart van de
aanschafprijs van een nieuwe, betrouwbare 4-wheel drive
auto hebben kunnen overmaken. Zodat de leiding de
kinderen uit hun dorpen kunnen halen en weer
terugbrengen in hun berggebieden, en goederen voor
families kunnen meenemen.

Voorbeeld van de slechte wegen in de bergen

Vooraanzicht van de nieuwe 4-wheel drive auto

Achterzijde van de nieuwe auto

Inzegening van de auto

De leiding en de kinderen uit de dorpen in de nieuwe auto

Bericht vanuit het Project van de Stichting Hill Tribes Children, in Chiangmai, Thailand, welk project jarenlang door ons wordt ondersteund.

De Stichting Hill Tribes Children is in 2008 opgericht door de Nederlander Joop Rieff, die al werkzaam was in kindertehuizen in Thailand. Joop wilde zijn eigen kleinschalige kindertehuis starten voor kinderen uit diverse bergvolkeren, te weten de Mongh-stam, de Karen-stam en de Lisu-stam.
Na veel onderhandelingen met grondeigenaren en dorpshoofden die veel geld eisten als er een kindertehuis zou komen op hun grond, is er uiteindelijk overeenstemming bereikt. Joop huurde het grootste beschikbare huis in Mae Taeng, Noord Thailand, waar 18 kinderen konden wonen, dicht bij de basisschool waren. Ze kunnen er veilig wonen en huiswerk maken. Om dit te kunnen waarborgen is toen de Stichting opgericht in Dordrecht, die in mei 2008 de ANBIstatus
kreeg. Er werden veel inzamelacties georganiseerd om de doelstelling mogelijk te maken.

In mei 2018 bestond de Stichting 10 jaar, en in totaal zijn 51 kinderen ondersteund met het wonen en behalen van hun middelbare school diploma’s en sommigen ook een hogere opleiding. In het kindertehuis heeft een huisvader de dagelijkse leiding, verzorgt de maaltijden begeleiding. Hij leert ze ook koken, kleren wassen, boodschappen doen, schoonmaken, strijken en helpen in de tuin, zodat de kinderen zelfvertrouwen kweken en op eigen benen leren staan. Rond het huis is een groentetuin en varkens en kippen leven mede van het restafval.
Joop heeft in april 2018 een bezoek gebracht aan Hans en Nel Winkel in Dordrecht, om Stichting Sanoek te bedanken voor de voortdurende ondersteuning die wij dankzij U konden geven. Joop had de oprichter van onze Stichting Sanoek, Pater Ton Lafeber, erg goed gekend. Joop was op het moment dat hij ons bezocht onder behandeling in het ASZ in Dordrecht. Helaas overleed hij op 14 mei 2018.

Het Kindertehuis in Mae Taeng, is door de huisvader en met de ondersteuning van de Stichting voortgezet. Na Corona kreeg het kindertehuis te maken met een urgent probleem, omdat de verhuurder, tevens grondeigenaar, zijn financiële verplichtingen niet meer nakwam naar de bank. De bank vorderde grond en pand voor verkoop en vanwege een hoge vraagprijs konden we die niet overnemen. Dankzij de nalatenschap van Joop Rieff kon de Stichting over een strook grond kopen voor de bouw van een nieuw kindertehuis, in het dorp Bau Lau Kong, zo’n 5 minuten rijden van het oude huis. Begin april dit jaar was de koop rond en konden de kinderen gelukkig na de zomervakantie, waarin ze verbleven bij hun families in de bergdorpen, aan het begin van het nieuwe schooljaar opnieuw worden opgevangen.

Het nieuwe kindertehuis heeft apart gedeelten voor jongens en meisjes, een ontspanningsruimte en een aparte kamer voor de huisvader. Dus iedereen was blij en gelukkig. Gelukkig weten de kinderen die in het huis gewoond en gestudeerd hebben, en inmiddels op eigen benen staan, nog steeds deze plek te vinden en komen nog regelmatig terug om de huidige kinderen te ondersteunen.

De kinderen en huisvader van het Kindertehuis in Mae Taeng

Het nieuwe naambord van het Kindertehuis.

DOELEN 2023

Voor het jaar 2023 willen wij dringend uw steun vragen voor de onderstaande projecten :

Medicijnen voor het Medisch Centrum in Yangon, Myanmar
Voor de behoefte aan medicijnen vragen wij wederom een bedrag van € 2.500.

Project Wildflower Home in Chiangmai, Thailand
Zuster Anurak heeft ons gevraagd om hen te ondersteunen met een bedrag van € 2.500.

Het kinderdagverblijf in Yangon, Myanmar
Gaarne willen wij weer een bijdrage doen van € 2.500 voor de kleinste kinderen in ‘n moeilijk gebied.

Project Hopin en Monyin in Kachine State, Myanmar
De steun van voorgaande jaren willen wij graag continueren om ook hier de studenten te helpen, € 2.500.

Project in Mandalay, Myanmar, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen
Ook dit project is van levensbelang voor jonge vrouwen. Ons doel is wederom met € 2.500 het project te ondersteunen.

Project Mother and Baby Care Home, Bangkok, Thailand
Ook dit project willen wij weer ondersteunen met een bedrag van € 2.500. Het is zó nodig !

Project Mother and Baby Care Home, Sihanoukville, Cambodja
Wij willen dolgraag nogmaals dit project ondersteunen met een bedrag van € 2.500. Helpt U ons weer?

Project Good Shepherd Youth Centre, Chiangrai, Thailand
Zoals u kunt lezen blijft hier een goede ondersteuning gewoon noodzakelijk. Graag willen wij wederom een bedrag doneren van € 5.000.

Stichting Hill Tribes Children, Chiangmai, Thailand
Dit kindertehuis in Nam Maeng, Chiangmai, willen wij graag steunen met een bedrag van € 1.500.

Overige Projecten
Wij willen ook in 2023 de medicijnen en professionele hulp aan een schizofrenie patiënt in Thailand blijven betalen, te weten € 2.000.

Wij garanderen U ꞉ UW DONATIE KOMT VOOR 100% OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !!!!!

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig!


Ook al heeft iedereen het financieel zwaar in 2022 in Nederland, vragen wij U toch om ons niet in de steek te willen laten, en te doneren wat voor U verantwoord is.

U kunt het verschil maken!

Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.

Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.

Alle foto’s zijn met toestemming geplaatst. Zie onze privacy verklaring op de website.