Nieuwsbrief Zomer 2013

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

In dit nummer:

  • Bericht van het bestuur over bereikte doelen eind 2012 en begin 2013
  • In het vizier een hulpverlener die van ons al jaren ondersteuning ontvangt voor zijn hulp aan zieke mensen.
  • speciale aandacht voor Myanmar, het land dat hoog nodig om hulp schreeuwt.
  • Naast onze bekende doelen in Thailand en Cambodja weer nieuwe projecten die dringend om onze hulp hebben gevraagd.
  • De doelen die wij in 2013 willen gaan ondersteunen.
  • Ook in de toekomst kunt U ons blijven ondersteunen.
Colfon:
Email:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:
Stichting Sanoek Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
winke897@planet.nl, nieuw email adres m.i.v. 01.01.2014:info@stichtingsanoek.nl
Kamer van Koophandel Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong, telefoon 078-6211034
Pater A. F. M. Lafeber,O.S.C., mevr. M. Appelman – van Diepen, dhr. E.A.D. Hollaar

Bericht van het Bestuur over bereikte doelen eind 2012 en begin 2013.

Beste donateurs van de Stichting Sanoek

Wij zijn blij dat de zomer in aantocht is, zodat wij U met deze nieuwsbrief voor de ZOMER 2013, kunnen mededelen, dat het ons dankzij Uw bijdragen steeds weer mogelijk is om aan de allerarmsten hulp te bieden.

Pater Lafeber en Hans Winkel hebben eind 2012 diverse projecten bezocht in Thailand, Pattaya en Bangkok.
Hans Winkel is daarna nog doorgereisd naar Cambodja en bezocht in Sihanoukville onder andere het gevangenisproject en alle andere projecten voor hulpbehoevenden. Met eigen ogen heeft hij kunnen zien op welke wijze de donaties besteed worden. Iedere Euro wordt daadwerkelijk besteed aan het doel waar het voor bestemd is. De zusters van de Good Shepherd Sisters verzetten zulk geweldig werk, wat eigenlijk met geen pen te beschrijven valt.
Direct na aankomst in Thailand werd ons verzocht om een bijdrage te leveren voor het ingestorte dak van de aidskliniek en opvang in Yangon, Myanmar. Wij konden gelukkig een nieuw dak bekostigen van € 3.815.
In Sihanoukville –Cambodja werd een forse bijdrage geleverd voor de inrichting van de kapsalon voor het opleiden van kappers en kapsters, alsmede een oplossing geboden voor het enorme vervoersprobleem dat men daar heeft, om de kinderen uit de gevangenis te halen, alsmede de kinderen uit allerlei sloppenwijken te halen, om hen te voeden, te verzorgen, onderricht te geven en plezier te laten hebben. Onze bijdrage in deze noodlijdende situatie bedroeg € 10.000. Met name het vervoersprobleem is daarmee voorlopig voor enkele jaren opgelost.

Er werd ons onlangs gevraagd of wij hulp konden bieden bij het vervoersproject Pick-Up Van voor het kindersponsor programma en ontwikkelingsprojecten in Nongkhai in Thailand. Samen met de hulporganisatie MIVA hebben wij de hulp kunnen bieden om ook hier het vervoersprobleem op te lossen. Onze bijdrage bedroeg € 4.714.

Enkele weken geleden werden wij verrast met een enorme gulle gift van US$ 40.000 ten behoeve van het Medisch Centrum in Yangon, Myanmar en daarnaast nog een gift van € 10.000 voor medicijnen voor hetzelfde Medisch Centrum.

De Zusters en ook onze Stichting staan op het standpunt, dat als je ook maar één leven van een mens op deze aarde kunt verbeteren, door hulp te bieden en zicht op een betere toekomst dan is het zinvol om te doen. Daarom gaan wij ook door met ons werk en vragen U dan ook om ons ook in de toekomst te willen blijven ondersteunen.

Bij voorbaat onze oprechte dank voor uw blijvende ondersteuning.

Het bestuur van Stichting Sanoek

In het vizier : een hulpverlener in het veld

In deze nieuwsbrief Zomer 2013 willen wij eigenlijk de heer Douwe Bosma in het vizier nemen en aangeven waarom wij als Stichting deze man al jarenlang ondersteunen voor zijn zeer gewaardeerde werkzaamheden in Pattaya, Thailand.

In Douwe Bosma herken ik ook mijn eigen zorgen voor jongere en oudere mensen. Toen ik nog werkzaam was bij het Sint Laurenscollege, werd mij gevraagd door de toenmalige rector, om tezamen met de heer Huub Erkamp, die ook Kruisheer was, in onze flat mensen op te nemen, die om welke reden dan ook gedurende een bepaalde tijd niet thuis konden zijn. Zo hebben wij samen vele leerlingen van het Sint Laurenscollege een dak boven het hoofd kunnen bieden en kunnen zorgen dat deze leerlingen hun studie konden volgen en voldoende aandacht en verzorging kregen.
Douwe Bosma kreeg op ongeveer 50 jarige leeftijd strottenhoofdkanker. In Amsterdam was hij werkzaam als locatiemanager in een zorgcentrum voor ouderen. Zijn ziekte heeft er uiteindelijk toe geleid, dat zijn strottenhoofd verwijderd diende te worden en leeft nu al jaren met een canule om te kunnen spreken. Dit jaar hoopt Douwe 74 jaar te worden.
Douwe heeft zich nadat hij volledig afgekeurd werd gevestigd in Thailand met de bedoeling om voor andere mensen te zorgen voor zo goed en zo kwaad dat in zijn vermogen ligt.
Zo heeft Douwe zich bekommerd over de jongeman Amphol Yimyong, die door hem Jay genoemd wordt. Jay heeft aids en hij is één van de ongeveer 1 miljoen mensen in Thailand die deze verschrikkelijke ziekte hebben opgelopen. Douwe heeft Jay onderdak geboden, door hem in huis te nemen en te zorgen dat hij de noodzakelijke aidsremmers ontvangt. Deze medicijnen zijn enorm kostbaar en in Thailand is er geen vergoeding voor mensen die ziek zijn. Inmiddels gaat het na vele jaren van goede zorg die Douwe aan Jay gegeven heeft veel beter met hem. Maar dat neemt niet weg dat de kosten voor de verzorging en de medicijnen blijven, omdat hij niet meer mag stoppen met de medicijnen, omdat de ziekte anders weer heviger wordt.
Naast Jay heeft Douwe vele jaren zorg geboden aan de Opa van Jay en een nichtje van Jay, die eveneens besmet was met aids. Opa en het nichtje woonden samen, omdat de rest van de familie inmiddels allemaal aan dezelfde ziekte was overleden.
Helaas is in 2012 de Opa van Jay door een ongeluk om het leven gekomen en kon niet voorkomen worden dat het nichtje werd geplaatst in een aids-opvangkliniek, waar zij nu ook een goede behandeling ondergaat, en het gaat een stuk beter met haar.

Ook heeft Douwe al jarenlang de zware zorg om Wasan Pimpo op zich genomen. Wasan is een zeer zware schizofrenie patiënt, jaren geleden zocht hij voedsel in vuilniscontainers en zwierf dakloos rond aan het strand van Pattaya in Thailand. Douwe heeft ook hem onderdak geboden en zorgde in alle opzichten voor hem. Door een ernstig ongeluk raakte hij zwaar gewond aan zijn schedel. Doordat de verzorging voor Wasan erg zwaar werd, heeft Douwe hem een veilig onderdak kunnen bieden bij een oudere Thaise vrouw, die in een één-kamer onderkomen woont. De Thaise vrouw verzorgt Wasan helemaal, en Douwe zorgt ervoor dat hij eten en drinken krijgt, zijn noodzakelijke medicijnen en kleding, maar ook alle kosten van de voortdurende schade aan zijn fiets.
Samen met onze nieuwe voorzitter Hans Winkel bezocht ik op 29 november 2012 Wasan op zijn verjaardag. Voor mij was het een genot om te zien hoe goed dat er voor Wasan gezorgd kan worden, door de zorgen die Douwe hem geeft en mede dankzij de steun die onze Stichting aan Douwe geeft om ook vele andere probleemgevallen in Thailand te ondersteunen en te proberen om mensen een beetje geluk en hoop voor de toekomst te bieden.

Wij zijn Douwe dan ook veel dank verschuldigd voor de vele mensen die hij in de afgelopen jaren ondersteund en gesteund heeft.

Pater A. F. M. Lafeber, o.s.c.

Foto onder: Douwe Bosma,Amphol(Jay) Yimyong, Pater Lafeber,Wasan Pimpo, Hans Winkel

EXTRA AANDACHT VOOR MYANMAR, het land dat om hulp schreeuwt.

Myanmar is een land in Azië dat gedeeltelijk op het Indische subcontinent ligt. Het land heet sinds 21 oktober 2010 officieel Republiek der Unie van Myanmar, van 1989 tot 2010 heette het kortweg Unie van Myanmar en vóór 1989 heette het land Birma. Myanmar grenst aan Bangladesh, China, India, Laos en Thailand. De hoofdstad is sinds 2005 officieel het centraal gelegen Naypyidaw. De oude hoofdstad Rangoon (Yangon), de grootste stad van het land, wordt door onder andere België, de Europese Unie en de Verenigde Staten nog steeds als hoofdstad beschouwd. Nederland erkent echter de nieuwe hoofdstad.

Een aantal kenmerken van het land:
De religie in Myanmar is boeddhistisch (89%), christendom (4%), islam (4%); Officiële landstaal : Birmaans; Oppervlakte van het land 676.578 km2 , waarvan 3 % water; Aantal inwoners 54.584.650 , oftewel 80,7 per km2; het klimaat is een tropisch moessonklimaat. Dit betekend dat er 3 seizoenen zijn, het regenseizoen, het koele droge seizoen en het hete droge seizoen. Ongeveer 50 % van het land is bedekt door bossen; aan de kust is er een mangrove-begroeiing. In de hoger gelegen gebieden zijn er bossen van eiken- en dennenbomen.
De bevolking van Myanmar bestaat uit vele etnische groepen, waaronder Bamar(68%), Shan (9%), Karen (6%), Rakhine(5%), Chinese Birmezen(3%), Mon (2%) en de Kachin(1%).

Het land ging vele jaren gebukt onder diverse oorlogen, en de laatste jaren een zwaar militair bestuur,
waardoor het land niet meer toegankelijk was voor mensen buiten Myanmar. Sinds 31 januari 2011 trad een nieuwe grondwet in werking, die formeel een einde maakte aan het militaire bestuur. In Myanmar heeft de bevolking een zeer laag inkomen: één derde van de mensen leeft onder de armoedegrens en volgens de VN heeft 10% niet eens geld om aan dagelijks voedsel te komen.
Myanmar behoort inmiddels tot de armste landen ter wereld. Het land beschikt weliswaar over hoogwaardige grondstoffen, maar deze worden geëxporteerd naar en via buurlanden, maar waar de opbrengsten heengaan is twijfelachtig.
Landbouw zorgt voor werk en levensonderhoud voor 64% van de bevolking. Rijst is het belangrijkste landbouwproduct, alsmede maïs en suikerriet.

De projecten die aan ons ondersteuning hebben gevraagd.

Ondersteuning om onderwijs voor de studenten in Monyin, Kachin State, in Myanmar.(nieuw)
Kachin State is gelegen in het Noorden van Myanmar. De mensen die hier wonen behoren tot de etnische Kachin groep. Voor de plaatselijke bevolking zijn de Good Shepherd Sisters hun pastorale, onderwijzende en ontwikkelingsprogramma gestart in 2006. Kachin State is rijk aan natuurlijke delfstoffen, waarvan vooral de hoge kwaliteit van Jade. Vele mensen uit andere provincies in Myanmar kwamen werken in Kachin State en werkten in de Jade mijnen, dit trok een ieder natuurlijk aan. Naast de handel in jade, werd het verkopen en gebruik van drugs onofficieel natuurlijk ook wijd verspreidt over het hele gebied. Hierdoor zakte de moraal van de mensen en dit raakte uiteraard de jeugd in Kachin State.
De meeste families verbleven in het plaatselijke berggebied, en vervoer naar de dichtstbijzijnde steden is verschrikkelijk moeilijk. De meeste dorpen hebben alleen maar een basisschool en sommige hebben helemaal geen school. Om de arme kinderen van de dorpen toch onderwijs te kunnen geven, hebben de Zusters een verblijfplaats geopend voor de studenten die hun opleiding willen vervolgen ná de basisschool, echter kunnen zij door de vreselijke armoede maar een paar kinderen accepteren.
De situatie is echter verergerd doordat het gevecht tussen het onafhankelijke Kachin leger en de regerings legers ontplofte in Juni 2011, er voor heeft gezorgd, dat mensen uit hun dorpen werden verdreven. Er zitten op dit moment 30 families continue in het kerkgebouw van de Zusters. Om de studenten onder deze mensen te kunnen helpen hebben de Zusters een kleine winkel opgezet, waarin zij producten willen verkopen waarmee zij hopen om hun doel te kunnen bereiken om enkele studenten te kunnen ondersteunen om hun studie te vervolgen en af te ronden.
De Zusters vragen een bedrag van € 1.500 om een grotere winkel te kunnen bouwen en meerdere goederen te kunnen verkopen, waardoor zij méér studenten kunnen helpen.

Medisch centrum Yangon, Myanmar.
Vanwege de voortdurende behoefte aan medicijnen willen wij Uw steun blijven vragen voor het Medisch centrum in Yangon.

Kinderdagverblijf in Yangon, Myanmar.
Zuster Assumpta heeft ons dringend gevraagd om het kinderdagverblijf voor kinderen van 3 tot 5 jaar te willen blijven ondersteunen.

Wildflower Home, Thailand (nieuw)
Sanoek heeft het verzoek ontvangen voor hulp aan de opvang voor ontheemde vrouwen en hun kinderen, om in een veilige omgeving te kunnen leven en zorgen voor elkaar en hun kinderen.

Zadenprojecten in Thailand, Ethiopië, Myanmar
Ons bereiken steeds verzoeken om gelden beschikbaar te stellen voor zadenprojecten, waardoor de allerarmsten zelf gewassen kunnen kweken om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Kleine medische ondersteuning kleuter- en basisscholen in Lesotho (nieuw)
Wij hebben het verzoek ontvangen om ondersteuning te geven voor de aanschaf van EHBO verbanddozen voor kleuter- en basisscholen in Lesotho, om te komen tot een betere gezondheids-zorg. Gevraagde ondersteuning € 1.250.

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk voor te zetten. Het is nu méér dan ooit nodig.

U kunt het verschil maken ……. Beïnvloed de wereld – ook als U er niet meer bent.

Slechts een paar regels in uw testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of een geldbedrag nalaat.

Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons een berichtje per post of per email.