Nieuwsbrief Zomer 2016

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

Hiernaast ziet U het logo van de Stichting Sanoek met onze oprichter Pater A.F.M.Lafeber O.S.C.

In dit nummer:

  • Bericht van het bestuur van Stichting Sanoek
  • Overzicht van de doelen die wij in 2015 konden ondersteunen.
  • Gaarne Uw aandacht voor al onze projecten in Azië.
  • Ook in de toekomst kunt U ons blijven ondersteunen.
  • In 2016 zijn wij ook zichtbaar via onze website.
  • Aanmoediging Pater A.F.M. Lafeber o.s.c.

Bericht van het bestuur van de Stichting Sanoek

Als wij terug kijken naar het moeilijke jaar 2015, waarin Europa is overspoeld door vele vluchtelingen vanuit de landen in het Midden Oosten, waarbij wij allen bevreesd zijn onze eigen vrijheid van meningsuiting en het beleven van onze godsdienstvrijheden te verliezen, mogen wij toch hoopvol zijn, omdat wij ondanks de vele financiële problemen bij velen van ons allen, er toch weer in geslaagd zijn om een heleboel projecten te ondersteunen, hetgeen wij ook voor ogen hadden.
Daarbij willen wij toch nog een extra opmerking plaatsen. Hier in Europa hebben wij te maken met vele problemen, maar wat velen van ons niet weten, is dat een land als Thailand, waar wij vele projecten ondersteunen, te kampen heeft met dezelfde problematiek. Vele vluchtelingen vanuit Birma, Cambodja, Afghanistan en Irak, proberen Thailand binnen te komen om daar een nieuw bestaan op te bouwen.
Dit betekent dat er vanuit de Thaise overheid vele regels worden opgelegd, ook aan organisaties als The Good Shepherd Sisters, waar wij veel mee samen werken, waarbij gewoon wordt aangegeven, dat zij moeten uitkijken dat niet iedereen zich bij hen aanmeldt voor hulp ook daadwerkelijk die hulp mag krijgen. Want dit zou betekenen, dat niet geregistreerde nieuwkomers hulp zouden kunnen vragen terwijl anderen daar eerder voor in aanmerking zouden moeten komen. Kortom ook de Zusters van de Goede Herder krijgen het steeds zwaarder en moeten wikken en wegen aan wie zij de hulp geven. Wij weten dat zij iedereen willen helpen, die daar om vraagt.
Bij de Zusters blijft de spreuk : ONE PERSON IS OF MORE VALUE THAN THE WHOLE WORLD overeind.
Wij blijven U vragen om ons te willen ondersteunen, het is zó nodig om de projecten te blijven
helpen, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Bedankt alvast voor Uw voortdurende steun!

Met vriendelijke groet, namens het Bestuur van de Stichting Sanoek,

J.J.(Hans) Winkel, voorzitter/secretaris

moeder

Colfon:
Email:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Stichting Sanoek Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
winke897@planet.nl, nieuw email adres m.i.v. 01.01.2014:info@stichtingsanoek.nl
Kamer van Koophandel Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong, telefoon 078-6211034
Pater A. F. M. Lafeber,O.S.C., mevr. M. Appelman – van Diepen, dhr. E.A.D. Hollaar

ONE PERSON IS OF MORE VALUE THAN THE WHOLE WORLD
Wij garanderen: UW DONATIE KOMT VOOR 100 % OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !!!

DOELEN die wij in 2015 dankzij Uw hulp hebben kunnen ondersteunen

In het jaar 2015 hebben wij dankzij Uw hulp de volgende projecten kunnen ondersteunen:

Onze projecten in Birma het voormalige Myanmar:

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon.
Het kinderdagverblijf in Yangon, aan de Dala River
Project Hopin en Monyin in Kachin State
Project in Mandalay, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen

€ 5.000
€ 2.500
€ 3.000
€ 2.500

Onze projecten in Thailand:

The Wildflower Home in Chiangmai
Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai
Stichting Hill Tribes Children in Nam Maeng
S.O.S. Kinderdorpen, 4 peetkinderen
Medicijnen en professionele hulp en onderhoud van een schizofrenie patiënt in Pattaya
Zadenproject Wildflower Home in Chiangmai

€ 5.000
€ 5.000
€ 1.500
€ 2.000
€ 2.000
€ 500

Ons project in Cambodja:

Project voor opvang, opleiding en ondersteuning van jonge kinderen, Sihanoukville

€ 5.000

Ons project in Ethiopië:

Ook ons zadenproject in Ethiopië hebben wij weer kunnen ondersteunen

€ 500

In totaal hebben wij dankzij Uw hulp projecten kunnen ondersteunen met een bedrag van € 34.500

Les krijgen in Sihanoukville, Cambodja
Kinderen die opgevangen worden in het kinderdagverblijf in Yangon, Birma

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig

U kunt het verschil maken …………… Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw
testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt
Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons
een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.

Doelen 2016

Voor het jaar 2016 willen wij Uw dringende steun vragen voor de onderstaande projecten:

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Birma (Myanmar)
Voor de jaarlijkse behoefte aan medicijnen vragen wij telkens weer een bedrag van € 10.000.
Het kinderdagverblijf in Yangon, Birma
Al vele jaren ondersteunen wij dit project van Zuster Assumpta. Wij willen in 2016 wederom proberen om een bedrag van € 2.500 bij te dragen. Steun ons alstublieft, het is zó nodig voor deze kinderen.
Project Wildflower Home in Chiangmai, Thailand
Wij willen dit belangrijke project in 2016 graag ondersteunen met een bedrag van € 5.000. Wilt U ons helpen om dit bij elkaar te krijgen. Wij hebben gezien dat dit heel erg noodzakelijk is.
Project Hopin en Monyin in Kachin State, Birma
De ondersteuning aan de studenten in Kachin State in het Noorden van Birma, willen wij graag continueren in 2016. Wij vertrouwen er op minimaal € 1.500 bij te kunnen dragen, dankzij Uw steun.
Project in Mandalay, Birma, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen
Ook dit project, zoals beschreven in onze zomerbrief 2015, hopen wij te kunnen continueren in 2016.Wij vertrouwen er op dat wij dankzij Uw steun ook in 2016 weer een bedrag kunnen bijdragen van plus minus € 1.500.
Project Mother and Baby Care Home, Bangkok, Thailand
Zoals eerder in deze nieuwsbrief vermeld zouden wij enorm blij zijn, als er voor dit project in 2016 een bedrag bij elkaar gebracht kan worden van € 2.500. Laat ons alstublieft niet in de steek !
Project Mother and Baby Care Home, Sihanoukville, Cambodja
Dit project is een uitbreiding van de hulp die reeds door de Good Shepherd Sisters wordt gegeven in Sihanoukville, Cambodja. De situatie van jonge vrouwen die in verwachting geraken is zo verschrikkelijk dat wij hier een bijdrage willen leveren van minimaal € 5.000 in 2016. Kunnen wij op Uw steun rekenen?
Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai, Thailand.
Ons is meer dan duidelijk geworden dat er heel veel geld nodig is om dit project draaiende te kunnen houden onder leiding van Zuster Lena Siriworasin. Wij hebben uw steun méér dan nodig.
Stichting Hill Tribes Children, Chiangmai, Thailand.
Als het in ons vermogen ligt in 2016, dankzij Uw bijdragen, willen wij in 2016 ook het kindertehuis in Nam Maeng, Chiangmai, onder leiding van Joop Rieff blijven ondersteunen om de middelbare school opleidingen te kunnen blijven geven. Wij denken wederom aan een bijdrage van € 1.500 voor 2016.
Zadenprojecten en overigen
Zoals ieder jaar willen wij de zadenprojecten in Thailand en Birma in Azië, en Ethiopië en Lesotho in Afrika, blijven ondersteunen in 2016. In totaliteit hebben wij hiervoor € 2.000 nodig. Ook willen wij nog 3 peetkinderen van SOS Kinderdorpen ondersteunen en zorgen voor de medicijnen en professionele hulp voor een schizofrenie patiënt in Thailand.

Aanmoediging van Pater A.F.M. Lafeber

Als oprichter van de Stichting Sanoek, en nog steeds als actief Bestuurslid ondanks mijn leeftijd,
wil ik U vragen om onze Stichting Uw warme hart te blijven toedragen, en ons te willen blijven steunen. Onze projecten hebben Uw steun keihard nodig. Wij zorgen er met het hele Bestuur voor dat Uw giften op de juiste plaats komen, en dat daarmee de juiste intenties van alle doelen behaald
worden. Ik wil U hiervoor oprecht bedanken.

Ik wens U een fantastische zomer!.

moeder
Met vriendelijke groet,
Vrouwen die allerlei producten vervaardigen in de ateliers van de Good Shepherd Sisters
Vrouwen die een opleiding krijgen tot masseuse, pedicure, manicure en kapster in zowel Thailand, Birma als Cambodja
Ook worden er opleidingen gegeven voor nagelstylisten inclusief het beschilderen van nagels.
Computeropleidingen in het jeugdcentrum in Chiang Rai.

Het verbouwen van groenten en het vruchtbaar maken van de grond om te kunnen verbouwen.
Het schoonmaken en snijden van groenten en het bereiden van maaltijden.