Nieuwsbrief Zomer 2017

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

Hiernaast ziet U het logo van de Stichting Sanoek met onze oprichter Pater A.F.M.Lafeber O.S.C.

In dit nummer:

  • Bericht van het Bestuur van de Stichting Sanoek
  • Overzicht van de doelen die wij in 2016 ondersteund hebben.
  • Gaarne Uw aandacht voor al onze projecten in Azië.
  • In 2017 zijn wij ook zichtbaar via onze website.
  • U kunt ons blijven ondersteunen ook in de toekomst.
  • Aanmoediging Pater A.F.M. Lafeber o.s.c..

Bericht van het Bestuur van de Stichting Sanoek.

Als wij als Bestuur van de Stichting Sanoek terugkijken op het jaar 2016, menen wij te kunnen concluderen dat wij niet ontevreden mogen zijn over de steun die wij van onze gulle gevers hebben ontvangen.
Wij zien die lijn nu ook al sterk doorgetrokken worden in 2017, en wij zijn U allen daar ontzettend dankbaar voor. Wij kunnen daardoor de door ons gestelde doelen waar maken.
De Good Shepherd Sisters in Thailand, Myanmar en Cambodja, zijn ons dankbaar voor deze voortdurende steun, dat blijkt uit berichten die wij daarover ontvangen.
Het Bestuur van Sanoek blijft ook doorgaan op de ingeslagen weg, zeker als wij zien, wat voor goede ideeën de Zusters hebben voor steeds weer nieuw op te zetten projecten in zowel Thailand, als Myanmar en Cambodja. Neem bijvoorbeeld het Moeder en Baby huis in Sihanoukville, Cambodja, dat toch weer vanaf de grond moet worden opgebouwd.
Maar ook bijvoorbeeld het feit, dat wij enkele dagen geleden een aanvraag ontvingen om bij The Wildflower Home in Chiangmai, met medewerking van ervaren tuinders, kassen te realiseren, zodat er meer en betere producten verbouwd kunnen worden, welke deels voor eigen gebruik zijn, maar ook deels voor de verkoop, zodat meer middelen gegenereerd kunnen worden om self supporting te kunnen zijn in de toekomst, maar vooral ook om nog meer mensen te kunnen ondersteunen.
De voortdurende moed van de Zusters om voor steeds meer arme mensen op te komen, sterkt ons in ons streven om zoveel mogelijk middelen ter beschikking te stellen aan hen, om hun doel te bereiken.
Hun doel is ons doel !
Zowel bij de Zusters als bij Stichting Sanoek houden wij de volgende spreuk overeind:
ONE PERSON IS OF MORE VALUE THAN THE WHOLE WORLD.
Wij blijven U vragen om ons te willen blijven ondersteunen. Het is echt zó nodig.
Bedankt alvast voor Uw voortdurende steun?
Wij wensen U een fantastische Zomer 2017 .

Met vriendelijke groet, namens het Bestuur van de Stichting Sanoek,

J.J.(Hans) Winkel, voorzitter/secretaris

Colofon:
Email & website:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Stichting Sanoek, Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
info@stichtingsanoek.nl www.stichtingsanoek.nl
KvK Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347, Fiscaal nr. 807010455
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong, telefoon 078-6211034
Pater A. F. M. Lafeber,O.S.C., mevr. M. Appelman – van Diepen, dhr. E.A.D. Hollaar

Wij garanderen U ꞉ UW DONATIE KOMT VOOR 100% OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !!!!!

DOELEN die wij in 2016 dankzij Uw hulp hebben kunnen ondersteunen.

Onze projecten in Myanmar (Birma):
Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon.
Het kinderdagverblijf in Yangon, aan de Dala River
Project Hopin en Monyin in Kachin State
Project in Mandalay, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen

€ 5.000
€ 2.500
€ 2.000
€ 2.000

Onze projecten in Thailand:

The Wildflower Home in Chiangmai
Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai
Stichting Hill Tribes Children in Nam Maeng
S.O.S. Kinderdorpen, 3 peetkinderen
Medicijnen en professionele hulp en onderhoud van een schizofrenie patiënt in Pattaya
Zadenproject Wildflower Home in Chiangmai
Mother and Baby Home, Bangkok

€ 4.500
€ 5.000
€ 1.500
€ 1.500
€ 2.000
€ 500
€ 2.500

Ons project in Cambodja:

Project voor opvang, opleiding en ondersteuning van jonge kinderen, Sihanoukville

€ 5.000

Ons project in Ethiopië en Lesoto:

Ons zadenproject in Ethiopië hebben wij weer kunnen ondersteunen.
Ook ons zadenproject in Lesoto hebben wij voor één keer kunnen ondersteunen.

€ 500
€ 500

In totaal hebben wij dankzij Uw hulp projecten kunnen ondersteunen met een bedrag van € 35.000

Foto’s van het Mother and Baby Home in Bangkok.
 

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig

U kunt het verschil maken …………… Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw
testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt
Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons
een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.

Onze doelen voor het jaar 2017

Voor het jaar 2017 willen wij Uw dringende steun vragen voor de onderstaande projecten:

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Birma (Myanmar)
Voor de jaarlijkse behoefte aan medicijnen vragen wij telkens weer een bedrag van € 10.000.
Het kinderdagverblijf in Yangon, Myanmar (Birma)
Al vele jaren ondersteunen wij dit project van Zuster Assumpta van ganser harte. Wij willen in 2017 wederom proberen om een bedrag van € 2.500 bij te dragen. Steun ons alstublieft, het gaat hier om de allerkleinste kinderen.
Project Wildflower Home in Chiangmai, Thailand
De leidster van dit project heeft ons gevraagd een bijdrage te willen leveren voor de bouw van kassen, zodat meer producten, zoals champignons en diverse groenten gekweekt kunnen worden. Wij zouden dit project heel graag willen ondersteunen met een bedrag van € 5.000, zodat het geheel gerealiseerd kan worden.
Project Hopin en Monyin in Kachin State, Myanmar (Birma)
De ondersteuning aan de studenten in Kachin State in het Noorden van Birma, willen wij graag continueren in 2017. Wij vertrouwen er op minimaal € 2.500 bij te kunnen dragen, dankzij Uw steun.
Project in Mandalay, Birma, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen
Ook dit project, zoals beschreven in onze zomerbrief 2015, hopen wij te kunnen continueren in 2017.Wij vertrouwen er op dat wij dankzij Uw steun ook in 2017 weer een bedrag kunnen bijdragen van € 2.500.
Project Mother and Baby Care Home, Bangkok, Thailand
Zoals reeds in diverse voorgaande nieuwsbrieven vermeld zouden wij enorm blij zijn, als er voor dit project in 2017 een bedrag bij elkaar gebracht kan worden van € 3.000. Laat ons alstublieft niet in de steek !
Project Mother and Baby Care Home, Sihanoukville, Cambodja
Evenals in het jaar 2016 willen wij dit project in 2017 van ganser harte blijven ondersteunen. De situatie van jonge vrouwen die in verwachting geraken is zo verschrikkelijk dat wij hier een bijdrage willen leveren van minimaal € 5.000 in 2017. Kunnen wij op Uw steun rekenen?
Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai, Thailand.
Ons is meer dan duidelijk geworden dat er heel veel geld nodig is om dit project draaiende te kunnen houden onder leiding van Zuster Lena Siriworasin, Wij hopen in 2017 Zuster Lena te kunnen helpen aan een bedrag van € 5.000. Helpt U ons en Zuster Lena ?
Stichting Hill Tribes Children, Chiangmai, Thailand.
Als het in ons vermogen ligt in 2017, dankzij Uw bijdragen, willen wij in 2017 ook het kindertehuis in Nam Maeng, Chiangmai, onder leiding van Joop Rieff blijven ondersteunen om de middelbare school opleidingen te kunnen blijven geven. Wij denken wederom aan een bijdrage van € 1.500 voor 2017.
Zadenprojecten en overigen.
Zoals ieder jaar willen wij ook het zadenproject in Ethiopië weer ondersteunen, en uiteraard ook de medicijnen en professionele hulp voor een schizofrenie patiënt in Thailand. Totaal hebben wij hier € 2.500 voor nodig. Kunt U ons weer helpen, om dit voor elkaar te krijgen?

Aanmoediging van Pater A.F.M. Lafeber

Als oprichter van de Stichting Sanoek, en als Bestuurslid ondanks mijn leeftijd, wil ik U vragen om onz Uw warme hart te blijven toedragen aan onze Stichting , en ons te willen blijven ondersteunen.
Onze projecten hebben Uw steun keihard nodig. Wij zorgen er met het hele Bestuur voor dat uw giften op de juiste plaats komen, en dat daarmee de juiste intenties van alle doelen behaald worden
Ik wil U hiervoor oprecht bedanken. Ik wens U een goede zomer!
moeder
Met vriendelijke groet,
Les krijgen in Pattaya, Thailand
Werken op het naaiatelier in Bangkok, Thailand
Dit is les krijgen in Sihanoukville, Cambodja
Kleuters die opgevangen worden in Sihanoukville
Jeugdcentrum Chiangrai van Zuster Lena
Symbool van geborgenheid.