Nieuwsbrief Zomer 2018

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

links ziet U het logo van de Stichting Sanoek met onze oprichter Pater A. F. M. Lafeber O.S.C.†

In dit nummer:

  • Bericht van het Bestuur van de Stichting Sanoek
  • In memoriam de heer E.A.D. Hollaar
  • De doelen die wij in 2017 hebben kunnen ondersteunen.
  • Gaarne Uw aandacht voor al onze projecten in Azië.
  • In 2018 zijn wij ook zichtbaar via onze website.
  • U kunt ons blijven ondersteunen ook in de toekomst.

Bericht van het Bestuur van de Stichting Sanoek.

Als het Bestuur van de Stichting Sanoek terugkijkt op het jaar 2017, menen wij te kunnen concluderen dat wij niet ontevreden mogen zijn over de steun die wij van onze gulle gevers hebben ontvangen.
Ondanks het feit, dat onze oprichter Pater A.F.M. Lafeber in december 2017 is overleden, hetgeen wij nog net in de nieuwsbrief Winter 2017 hebben kunnen vermelden, hebben wij toch onze gewenste doelen kunnen verwezenlijken.

De Good Shepherd Sisters in Thailand, Myanmar en Cambodja, zijn ons erg dankbaar voor de voortdurende ondersteuning, dat blijkt uit berichten die wij daarover ontvangen.

Ook al is het Bestuur momenteel druk doende met het zoeken naar nieuwe bestuursleden, omdat er nu een aantal mensen ons zijn ontvallen, gaan wij onverminderd door met ons streven om de projecten waar wij al jaren ondersteuning aan geven, te blijven ondersteunen.
Zeker ook de nieuwe projecten waar de Good Shepherd Sisters mee zijn begonnen, zoals het nieuwe Moeder en Baby huis in Sihanoukville, Cambodja, en een nieuw onderkomen voor moeders met kinderen in Chiangmai, in Thailand.

Maar ook bijvoorbeeld het feit, dat wij enkele dagen geleden wederom een aanvraag ontvingen om bij The Wildflower Home in Chiangmai, met medewerking van ervaren tuinders, nog meer kassen te realiseren, zodat er meer en betere producten verbouwd kunnen worden, welke deels voor eigen gebruik zijn, maar ook deels voor de verkoop, zodat meer middelen gegenereerd kunnen worden om self supporting te kunnen zijn in de toekomst, maar vooral ook om nog meer mensen te kunnen ondersteunen.

Het doel van de Zusters om steeds meer arme mensen te begeleiden, op te leiden en te zorgen voor een betere toekomst, maakt ook ons sterk in ons streven om door te gaan en te proberen zoveel mogelijk financiële middelen te vergaren om hen te kunnen blijven ondersteunen.

Zowel bij de Zusters als bij Stichting Sanoek houden wij de volgende spreuk overeind:
ONE PERSON IS OF MORE VALUE THAN THE WHOLE WORLD.
Wij blijven U vragen om ons te willen blijven ondersteunen. Het is echt zó nodig.
Bedankt alvast voor Uw voortdurende steun?
Wij wensen U een fantastische Zomer 2018 .

Met vriendelijke groet, namens het Bestuur van de Stichting Sanoek,

J.J.(Hans) Winkel, voorzitter/secretaris

Colofon:
Email & website:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:

Stichting Sanoek, Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
info@stichtingsanoek.nl, www.stichtingsanoek.nl
KvK Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347, Fiscaal nr. 807010455
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong

Wij garanderen U ꞉ UW DONATIE KOMT VOOR 100% OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !!!!!

In memoriam de heer E.A.D. Hollaar

Hierbij moeten wij U mededelen, dat ons bestuurslid de heer Ernst A.D. Hollaar op 26 februari 2018 is overleden, en overeenkomstig zijn wensen in de familiekring is gecremeerd. De heer Hollaar is altijd een stuwende kracht binnen Stichting Sanoek geweest ten aanzien van de verzending van de nieuwsbrief.
Hij was een respectvolle man die niet van opsmuk hield en dus ook niet op de voorgrond wilde treden.
Wij hebben hem gelukkig nog op tijd kunnen bedanken voor hetgeen hij voor Sanoek heeft gedaan en wij gedenken hem dan ook in stilte.

DOELEN die wij in 2017 dankzij Uw hulp hebben kunnen ondersteunen.

Onze projecten in Myanmar (Birma):
Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon.
Het kinderdagverblijf in Yangon, aan de Dala River
Project Hopin en Monyin in Kachin State
Project in Mandalay, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen

€ 5.000
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500

Onze projecten in Thailand:

The Wildflower Home in Chiangmai
Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai
Stichting Hill Tribes Children in Nam Maeng
Medicijnen en professionele hulp en onderhoud van een schizofrenie patiënt in Pattaya
Mother and Baby Home, Bangkok

€ 5.000
€ 5.000
€ 1.500
€ 2.000
€ 3.000

Ons project in Cambodja:

Project Mother and Baby Home, Sihanoukville

€ 5.000

Ons project in Ethiopië:

Ook ons zadenproject in Ethiopië hebben wij weer kunnen ondersteunen
Een Privé Project van wijlen Pater A.F.M.Lafeber

€ 1.000
€ 1.854

In totaal hebben wij dankzij Uw hulp projecten kunnen ondersteunen met een bedrag van € 36.854

Onze projecten in Azië

Wij blijven constant verzoeken ontvangen van de Good Shepherd Sisters voor ondersteuning van hun projecten.

Onder andere het verzoek vanuit het Good Shepherd Youth center Chiangrai, om extra ondersteuning om nog meer vrouwen een opleiding te kunnen geven uit de minderheidsbevolkingsgroepen, zodat deze vrouwen uit de handen kunnen blijven van personen die het juist op deze jonge vrouwen gemunt hebben om hen te ronselen voor prostitutie.
Het lukt de Zusters steeds weer om vrouwen hiervoor te behoeden en te zorgen dat zij een beroepsopleiding krijgen, en daardoor hun eigen inkomen kunnen verkrijgen om op eigen benen te kunnen blijven staan.

Een noodkreet ontvingen wij ook vanuit Chiangmai, waar nodig een nieuw onderkomen gemaakt moet worden voor 50 moeders met kinderen, omdat de huidige behuizing zeer slecht is en eigenlijk niet meer verantwoord is om in te wonen.
De foto van de slechte behuizing toonden wij U reeds in de Nieuwsbrief Winter 2017

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig

U kunt het verschil maken …………… Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.

Onze doelen voor het jaar 2018

Voor het jaar 2018 willen wij Uw dringende steun vragen voor de onderstaande projecten:

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Birma (Myanmar)
Voor de jaarlijkse behoefte aan medicijnen vragen wij telkens weer een bedrag van € 5.000.
Het kinderdagverblijf in Yangon, Myanmar (Birma)
Al vele jaren ondersteunen wij dit project van Zuster Assumpta van ganser harte. Wij willen in 2018 wederom proberen om een bedrag van € 2.500 bij te dragen. Steun ons alstublieft, het gaat hier om de allerkleinste kinderen.
Project Wildflower Home in Chiangmai, Thailand
Zuster Anurak heeft ons een bijdrage gevraagd voor de bouw van een nieuw onderkomen voor 50 moeders en kinderen in Chiangmai. Wij vragen hiervoor een bedrag van € 10.000 minimaal.
Project Hopin en Monyin in Kachin State, Myanmar (Birma)
De ondersteuning aan de studenten in Kachin State in het Noorden van Birma, willen wij graag continueren in 2018. Wij vertrouwen er op minimaal € 2.500 bij te kunnen dragen, dankzij Uw steun.
Project in Mandalay, Myanmar, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen
Ook dit project hopen wij te kunnen continueren in 2018. Wij vertrouwen er op dat wij dankzij Uw steun ook in 2018 weer een bedrag kunnen bijdragen van € 2.500.
Project Mother and Baby Care Home, Bangkok, Thailand
Zoals reeds in diverse voorgaande nieuwsbrieven vermeld zouden wij enorm blij zijn, als er voor dit project in 2018 een bedrag bij elkaar gebracht kan worden van € 3.000. Laat ons alstublieft niet in de steek !
Project Mother and Baby Care Home, Sihanoukville, Cambodja
Evenals in het jaar 2017 willen wij dit project in 2018 van ganser harte blijven ondersteunen. De situatie van jonge vrouwen die in verwachting geraken is zo verschrikkelijk dat wij hier een bijdrage willen leveren van minimaal € 5.000 in 2018. Kunnen wij op Uw steun rekenen?
Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai, Thailand.
Ons is meer dan duidelijk geworden dat er heel veel geld nodig is om dit project draaiende te kunnen houden onder leiding van Zuster Lena Siriworasin, Wij hopen in 2018 Zuster Lena te kunnen helpen aan een bedrag van € 5.000. Helpt U ons en Zuster Lena ?
Stichting Hill Tribes Children, Chiangmai, Thailand.
Als het in ons vermogen ligt in 2018, dankzij Uw bijdragen, willen wij wederom het kindertehuis in Nam Maeng, Chiangmai, onder leiding van de medewerkers van deze Stichting blijven ondersteunen om de middelbare school opleidingen te kunnen blijven geven. Wij denken wederom aan een bijdrage van € 1.500 voor 2018.
Zadenprojecten en overigen.
Zoals ieder jaar willen wij ook het zadenproject in Ethiopië weer ondersteunen, en uiteraard ook de medicijnen en professionele hulp voor een schizofrenie patiënt in Thailand. Totaal hebben wij hier € 2.500 voor nodig. Kunt U ons weer helpen, om dit voor elkaar te krijgen?

Wij garanderen U ꞉ UW DONATIE KOMT VOOR 100% OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !!!!!
Zie onze privacy verklaring op de Website. Voor alle geplaatste foto’s hebben wij toestemming verkregen.
moeder
Kippenren in Chiangmai, Thailand
Kassenproject in Chiangmai, Thailand
Kassenproject in Chiangmai, Thailand
Kassenproject in Chiangmai, Thailand
Het symbool van het Mother and Baby Care Home in zowel Bangkok als Sihanoukville.

Nog een droevig bericht:

De heer Joop Rieff, de oprichter en grote promotor van het kindertehuis Nam Maeng in Chiangmai, onderdeel van de Stichting Hill Tribes Children, die elk jaar door ons gesteund wordt, die op 19 februari 2018 bij het Bestuur van Stichting Sanoek op bezoek was, om te praten over zijn passie en doel van het kindertehuis en natuurlijk met de vraag kwam of dat wij de Stichting Hill Tribes Children wilden blijven steunen, is op 24 mei 2018 in Dordrecht overleden.
Jammer dat Joop er niet meer is, want de geestdrift waarmee hij sprak over zijn tehuis was hartverwarmend.
Wij gedenken Joop in stilte.