Nieuwsbrief Zomer 2021

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

In dit nummer:

  • Bericht van het Bestuur van de Stichting Sanoek.
  • De doelen die wij in 2020 hebben kunnen ondersteunen
  • Gaarne Uw aandacht voor onze projecten in Azië.
  • De doelen die wij in 2021 gaan ondersteunen met Uw hulp
  • Ook in de toekomst kunt U ons blijven ondersteunen.
  • In 2021 zijn wij ook zichtbaar via de website.
  • Zie ook onze verplichte nieuwe ANBI verklaring op onze website.
  • De doelen die wij in 2021 willen blijven ondersteunen

Bericht van het Bestuur van de Stichting Sanoek.

Wij kijken terug naar het jaar 2020. Een jaar met heel veel ellende, en heel veel leed over de gehele wereld, veroorzaakt door de Corona of Covid 19 pandemie. Velen hebben dierbaren verloren, en zijn nog steeds ontroostbaar.
Dit gebeurde uiteraard ook in de landen waar wij onze projecten ondersteunen, Thailand, Myanmar en Cambodja, maar één ding is zeker, de Good Shepherd Sisters hebben soms met de handen in het haar gezeten, maar hebben op geen enkele manier de moed laten zakken. Zij hebben zich nog meer ingezet voor de mensen die hier behoefte aan hadden, en zijn voedselpakketten gaan maken en rond gaan brengen. Door de diverse lockdowns hadden gezinnen geen inkomsten meer. Zij kunnen niet, zoals in ons land, een beroep doen op de overheid voor ondersteuning, want dat kan gewoon niet.

Maar wij willen deze editie van de Nieuwsbrief Zomer 2021 niet alleen maar gaan wijden aan de Corona crisis, want het gaat gewoon nergens anders meer over. In deze Nieuwsbrief laten wij U zien wat wij vorig jaar hebben kunnen realiseren, dank zij de giften die wijvan U hebben ontvangen. Het totaal was een stuk minder, maar wij realiseren ons dat iedereen in een moeilijke situatie verkeerde. In onzekere tijden leveren de goede doelen altijd in, een logisch gevolg. Maar in 2019 ontvingen wij een aantal bedragen vanuit nalatenschappen van overleden donateurs, dus een vergelijking is praktisch onmogelijk.
Wij hebben echter het Jeugd Centrum in Chiang Rai, Noord Thailand. gelukkig extra kunnen ondersteunen, Nadat het dak van een gebouw waar de kinderen slapen en leven en studeren gedurende een storm zwaar was beschadigd, waardoor er heel veel water naar binnen stroomde. Dit zou gevaar op kunnen leveren in verband met de elektrische voorzieningen in het gebouw. Wij maakten hier al melding over in de nieuwsbrief van Zomer 2020. Ze waren dolgelukkig dat wij het op hebben kunnen lossen.

Wij blijven U vragen om onze Stichting te ondersteunen, omdat het zo belangrijk is, dat de projecten gecontinueerd blijven worden, want er zijn zoveel kinderen en volwassenen van afhankelijk. Wij weten in Nederland dat voor ons allemaal een toekomst is weggelegd, met fatsoenlijk onderwijs en talloze mogelijk-heden, terwijl dat in de Aziatische landen vaak niet zo is, als er geen extra ondersteuning is.
Ondanks het opkomen van allerlei varianten van het virus willen wij U allen een veilige en gezonde Zomer 2021 toewensen, let op Uzelf , maar let ook op anderen. Alleen samen kunnen wij het virus bedwingen en hopelijk weer terugkeren naar onze oude gewoonten, en gezamenlijk het leven weer oppakken.

Met vriendelijke groet, namens het Bestuur van de Stichting Sanoek,

J.J.(Hans) Winkel, voorzitter/secretaris

Colofon:
Email & website:
Inschrijving KvK:
Bankrekening:
Bankrekening:
Voorzitter-Secretaris:
Penningmeester:

Stichting Sanoek, Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
info@stichtingsanoek.nl, www.stichtingsanoek.nl
KvK Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347, Fiscaal nr. 807010455
ING BANK: IBAN rekeningnummer NL28INGB 0007 7455 48
RABOBANK: IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79
dhr. J.J.Winkel
mevr. T. N. Winkel de Jong

DOELEN die wij in 2019 dankzij Uw hulp hebben kunnen ondersteunen.

Onze projecten in Myanmar (Birma):
Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon.
Het kinderdagverblijf in Yangon, aan de Dala River
Project Hopin en Monyin in Kachin State
Project in Mandalay, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen

€ 4.000
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500

Onze projecten in Thailand:

The Wildflower Home in Chiangmai
Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai
Extra voor project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai, i.v.m. het dak
Stichting Hill Tribes Children in Nam Maeng
Medicijnen en professionele hulp en onderhoud van een schizofrenie patiënt in Pattaya
Mother and Baby Home, Bangkok

€ 3.500
€ 4.500
€ 3.376,74
€ 1.500
€ 2.000
€ 2.500

Ons project in Cambodja:

Project Mother and Baby Home, Sihanoukville

€ 3.000

In totaal hebben wij dankzij Uw hulp projecten kunnen ondersteunen met een bedrag van € 31.874,74

Bericht vanuit één van onze projecten in Thailand.
Reeds vele jaren ondersteunen wij dit project in Chiang Rai, Thailand
Good Shepherd Youth Welfare Center in Chiang Rai, Noord Thailand.

De doelgroep in dit project zijn meisjes van 10 tot 18 jaar oud, vanuit allerlei geloofsrichtingen en nationaliteiten, die leven met een enorm risico voor geweld, of juist het slachtoffer zijn geworden van alle vormen van geweld, komen uit onveilige migratie, mensenhandel, gebrek aan onderwijs, armoede, en soms drugsproblemen.
Het doel is om deze kinderen te laten leven in een veilige maatschappij waar hun rechten en waardigheid worden gerespecteerd, met veilig onderdak, bescherming, onderwijs, een luisterend oor, en hen heel veel levensvaardigheden bij te brengen
In het jaar 2020 leefden er 36 meisjes intern in het Centrum, afkomstig van de navolgende stammen: 18 van de AKHA, 6 van de MHONG, 6 van de LAHU, 1 van de THAIYAI, 3 van de THAI en 2 van de DARAUNG Stam. 4 van deze kinderen zaten op de basisschool, 11 op de middelbare school, 15 op de hogere middelbare school, 5 op de universiteit, 1 op het beroepsonderwijs.
In totaliteit had het Centrum 103 kinderen onder hun hoede, vanuit 53 dorpen en studerend op 23 verschillende onderwijs instituten. De Good Shepherd Sisters geven de kinderen zelf ook het nodige onderwijs en bijscholingen, op het moment dat dit laatste noodzakelijk is.
Onder het toeziend oog van het Ministerie van Onderwijs worden ieder jaar de halfjaarlijkse examens afgenomen, zodat de studenten weer verder kunnen. Bovendien worden er vanuit het Phan Hospital in Chiang Rai onderricht gegeven over seksueel overdraagbare ziektes en hoe dit te voorkomen is.

Elke maandag krijgen de studenten informatie over de Nieuwe Theorie Landbouw en Zelfredzaamheid, die geïntroduceerd was door de overleden koning Rama de negende. Het belangrijkste doel van deze nieuwe theorie is om boeren zelfredzamer te maken door een holistisch beheer van hun land, terwijl ze in harmonie leven met de natuur en de samenleving.
De volledige nieuwe theorie Landbouw kent drie fasen, te weten: 1. Voldoen op huishoudniveau; 2 toereikend op gemeenschapsniveau; 3. voldoen op nationaal niveau.
Als onderdeel van de les Landbouw wordt de leerlingen geleerd hoe zij groenten, fruit en champignons kunnen kweken, laten opgroeien, oogsten en koken, tevens hoe ze de paddestoelen kunnen bewaren om ze op lange termijn te kunnen consumeren. Met deze lessen is begonnen op 16 juli 2020.

Investeren en Inkomen genereren.
In juli 2020 is een project gestart met de bedoeling om de meisjes de kans te geven, om te leren hoe ze
kleine bedrijven kunnen beheren om inkomsten te genereren. Ze zijn in drie groepen verdeeld en elke groep heeft een kleine som geld gekregen om te investeren. De meisjes leerden plannen, welke items ze moesten koken voor de verkoop, probeerden een nieuw menu, een origineel stam-menu, de behoeften van de klant,
hoe ze als team moesten werken, hoe ze risico’s kunnen nemen en hoe ze de verkoop kunnen bevorderen. In het begin waren de meisjes bang om het kapitaaltje dat ze hadden ontvangen te verliezen. Echter met de aanmoediging die ze kregen om door te gaan, slaagden ze er echter in om de uitdagingen in het bedrijf aan te gaan. Na 5 maanden van het project waren alle drie de groepen in staat om het aan hen gegeven start kapitaal terug te geven en hadden ook een bedrag om hun kleine project voort te kunnen zetten, ondanks het af en toe delen van de winst in deze periode. Ze zijn erg blij en trots op zichzelf.

Foto’s van het kweken van groenten en fruit en champignons.
Dit is een fantastisch project dat het Jeugd Centrum heeft opgezet en zal blijven continueren, mede door uw hulp is dit allemaal te realiseren.
Heel veel dank namens de zusters en alle meisjes van het Jeugd Centrum in Chiang Rai.

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig !

U kunt het verschil maken …………… Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.
Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.

DOELEN 2021

Voor het jaar 2021 willen wij Uw dringende steun vragen voor de onderstaande projecten :

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Birma (Myanmar)
Voor de jaarlijkse behoefte aan medicijnen vragen wij telkens weer een bedrag van minimaal € 2.500.

Project Wildflower Home in Chiangmai, Thailand
Zuster Anurak heeft ons een bijdrage gevraagd voor het blijven ondersteunen van de 50 moeders en kinderen in Chiang Mai voor onderhoud en uitbreiding van de moestuinen en veestapel; minimaal € 3.500.

Het kinderdagverblijf in Yangon, Myanmar (Birma)
Wij willen in 2021 wederom proberen om een bedrag van € 2.500 bij te dragen. Steun ons alstublieft, het gaat hier om de allerkleinste kinderen. Gaarne ook een extra ondersteuning voor de inrichting van € 2.500.

Project Hopin en Monyin in Kachin State, Myanmar (Birma)
De ondersteuning aan de studenten in Kachin State in het Noorden van Birma, willen wij graag continueren in 2021. Wij vertrouwen er op minimaal
€ 2.500 bij te kunnen dragen, dankzij Uw steun.

Project in Mandalay, Myanmar, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen
Ook dit project hopen wij te kunnen continueren in 2021.Wij vertrouwen er op dat wij dankzij Uw steun ook in 2021 weer een bedrag kunnen bijdragen van € 2.500.

Project Mother and Baby Care Home, Bangkok, Thailand
Zoals reeds in diverse voorgaande nieuwsbrieven vermeld zouden wij enorm blij zijn, als er voor dit project in 2021 een bedrag bij elkaar gebracht kan worden van € 3.000. Laat ons alstublieft niet in de steek !

Project Mother and Baby Care Home, Sihanoukville, Cambodja
De situatie van jonge vrouwen is zo verschrikkelijk dat wij hier een bijdrage willen leveren van minimaal € 3.000 in 2021. Kunnen wij op Uw steun rekenen?

Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai, Thailand.
Als U onze rapportage op pagina 2 en 3 heeft gelezen zult U begrijpen dat wij heel graag Zuster Supapawn, die de leiding heeft in Chiang Rai en die wij jaren geleden ook persoonlijk ontmoet hebben willen blijven ondersteunen met dit project . Het liefste met een bedrag van wederom € 4.500.
Helpt U ons en Zuster Supapawn ?

Stichting Hill Tribes Children, Chiangmai, Thailand.
Wij willen het kindertehuis in Nam Maeng, Chiang Mai, blijven ondersteunen in 2021. Er worden dankzij de medewerkers van deze Stichting zulke geweldige studie resultaten behaald bij de middelbare schoolopleidin-gen. Wij zullen daar volgende keer in onze nieuwsbrief over berichten.
Gaarne wederom € 1.500.

Overige projecten:
Uiteraard willen wij ook de medicijnen en professionele hulp voor een schizofrenie patiënt in Thailand continueren; het gaat met ondersteuning redelijk goed. Totaal hebben wij hier € 2.500 voor nodig.
Douwe Bosma die vele jaren voor deze patiënt heeft gezorgd, maar vanwege zijn hoge leeftijd hiermee gestopt is, heeft de zorg overdragen aan een Nederlandse verpleegkundige. Douwe ontzettend bedankt!!!

Wij garanderen U ꞉ UW DONATIE KOMT VOOR 100% OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !!!!!

Alle foto’s zijn met toestemming geplaatst.
Zie onze privacy verklaring op de website