Nieuwsbrief Zomer 2022

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

In dit nummer:

Bericht van het Bestuur

Terugkijkend op het jaar 2021, hebben we natuurlijk nog steeds veel Corona ellende gezien.
Niet alleen in Nederland, maar over de gehele wereld, waarbij de arme landen de dupe werden van gebrek aan vaccinaties beschikbaar gesteld door rijke landen. Het gevolg is dat het virus kan blijven doorwoekeren en de ene mens heel ziek wordt en de ander zegt dat hij of zij gewoon een beetje verkouden is. Het blijft een vervelend virus dat blijft muteren, ook nu weer in 2022 blijft dit parten spelen. Maar dat neemt niet weg dat de zusters in Thailand, Cambodja en Myanmar gewoon doorgaan met hulp te verlenen aan heel veel mensen, zowel kinderen als volwassenen, oud en jong. We zijn blij dat we hen met Stichting Sanoek ook in 2021 en 2022 kunnen ondersteunen, dankzij Uw gulle giften.

Natuurlijk begrijpen wij dat de hoogte van de giften teruglopen in deze tijden van sterk stijgende prijzen hier maar gelukkig kunnen wij dit nu nog opvangen vanuit onze reserves. Wij hopen wel dat u ons met uw giften niet in de steek laat, want iedereen heeft het nu moeilijk op de wereld, want ook deze malaise met inflatie speelt niet alleen bij ons, maar ook in Aziè is het een hard gelag, als je alle prijzen ook van basis voedsel ziet stijgen.
Heel de wereld kampt met hetzelfde probleem.

Laten we met z’n allen proberen om toch de gewenste doelen te blijven ondersteunen, het is zó keihard nodig. We ontvangen zo veel dankbaarheid voor de hulp die u biedt.

In de eerste helft van 2022 hebben wij het jeugdcentrum in Chiang Rai kunnen helpen met een extra donatie van € 7.514 , een kwart van de aanschafprijs van een nieuwe betrouwbare 4-wheel drive auto, zodat ze de kinderen kunnen ophalen en wegbrengen in berggebieden, en ook goederen voor de mensen in de dorpen kunnen vervoeren. Wij hebben de auto kunnen betalen samen met nog drie organisaties.

Zodra de foto’s beschikbaar zijn zullen wij deze in de nieuwsbrief gaan afdrukken.
Hetzelfde verzoek hebben wij gekregen van the Wildflower Home in Chiang Mai. Deze hebben we echter nog niet kunnen honoreren omdat wij nog wachtende zijn op de uitbetaling van een toegezegde erfenis.

Wij wensen U een hele mooie zomer !

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur van de Stichting Sanoek,

J.J.(Hans) Winkel, voorzitter/secretaris

Colofon

Stichting Sanoek, Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht, telefoon 078-6211034

Email & website

info@stichtingsanoek.nl, www.stichtingsanoek.nl

Inschrijving KvK

KvK Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347, Fiscaal nr. 807010455

Bankrekening

ING Bank : IBAN rekeningnummer NL28 INGB 0007 7455 48

Bankrekening

Rabobank : IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79

Voorzitter, secretaris

dhr. J.J. Winkel

Penningmeester

mevr. T. N. Winkel de Jong

Bestuurslid 

dhr. P. Olsthoorn

Ondersteunde DOELEN in 2021 dankzij Uw hulp

In het jaar 2021 hebben wij dankzij Uw hulp de volgende projecten kunnen ondersteunen:

Onze projecten in Myanmar (Birma):

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon

€   3.500,00

Het kinderdagverblijf in Yangon, aan de Dala River

€   2.500,00

Project Hopin en Monyin in Kachin State

€   2.500,00

Project in Mandalay, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen 

€   2.500,00

Onze projecten in Thailand

The Wildflower Home in Chiangmai

€   3.500,00

Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai, inclusief the chicken house

€   5.807,31

Stichting Hill Tribes Children in Nam Maeng

€   1.500,00

Medicijnen en professionele hulp en onderhoud van een schizofrenie patiënt in Pattaya

€   2.000,00

Mother and Baby Home, Bangkok

€   2.500,00

Onze projecten in Combodja

Project Mother and Baby Home, Sihanoukville

€   2.500,00


Totaal aan ondersteunde doelen

——————-
€ 27.807,31

Bericht vanuit één van onze projecten in Cambodja

Al vele jaren ondersteunt Stichting Sanoek het project in Sihanoukville, Cambodja, met name de laatste jaren het Moeder en Kind Huis. Een aantal jaren geleden heeft onze voorzitter Hans Winkel alle projecten in Sihanoukville bezocht en was onder de indruk van wat daar allemaal gebeurde. 

Het prachtige pand dat de Good Shepherd Sisters indertijd hebben laten bouwen, is volledig betaald vanuit een donateur die het project in Cambodja bezocht en erg onder de indruk was.

In Sihanoukville, Cambodja zijn natuurlijk net als in Thailand en Myanmar, veel problemen. Bijvoorbeeld een project in en rondom de vrouwengevangenis in Sihanoukville. Vrouwen die ongewenst zwanger zijn geraakt en vervolgens dakloos zijn, worden geholpen om te voorkomen dat ze in de drugshandel belanden. 

Maar dat is verboden in Cambodja, en als zij gepakt worden, dan belanden zij voor twaalf jaar in de gevangenis, krijgen daar hun kind, en de ellende is verschrikkelijk. Wat hebben de zusters toen bedacht, omdat ze van mening waren dat dit niet kon : ze zijn gaan praten met de directie van de gevangenis, en zij mochten op de binnenplaats een ruimte overkappen, en geven daar de vrouwen taal- en naailessen. De zusters hebben daar vervolgens naaimachines neergezet, en de vrouwen maken kleding voor kinderen en poppen, maar ook kleedjes e.d. voor de verkoop, ook in opdracht van een onderneming in Europa. 

Maar de zusters doen nog meer, namelijk de kinderen worden iedere morgen opgehaald en uit de gevangenis gehaald. De kinderen worden verzorgd en geven hun ontbijt, lunch en avondeten, doen spelletjes met de kinderen en zorgen voor de kleuterschool en basis onderwijs. Alle onderwijs en leeractiviteiten worden gegeven door de zusters zelf. Vóór terugkeer naar hun moeder in de gevangenis, worden de kinderen ingesmeerd met zalf om infecties te voorkomen verspreid door ongedierte in de gevangenis. Er lopen namelijk nogal wat ratten, muizen en verschrikkelijk uitziende keversoorten. 

De zusters geven in hun eigen pand ook bijlessen aan kinderen, en aan tieners die op de middelbare school of aan de universiteit studeren. Ook is er een compleet ingerichte kapsalon voor de opleiding tot kapper of kapster, en er worden opleidingen gegeven voor sport masseurs en kantoorwerk op computers. Daarnaast wordt op afgelegen plaatsen rondom Sihanoukville onderwijs gegeven in de buitenlucht. 

Vrouwen die verjaagd worden vanuit hun huis, en niet met drugsverkoop gaan beginnen, komen vaak terecht bij de zusters, en worden opgenomen in het Mother and Baby Care Home, waar zij opgevangen worden, maar ook de nodige opleidingen krijgen, om zelfstandig het leven te kunnen voortzetten. 

Op dit moment wordt in 9 dorpen lessen gegeven, die gedurende de lockdowns digitaal doorgingen, zoals Engels, Khmer en Chinees. Ook krijgen de kinderen voorlichting over de gevaren van mensenhandel, en huiselijk geweld en ziektes.

Er is inmiddels een nieuw programma gestart voor de kinderen: het maken van sleutelhangers en snuisterijen, die verkocht kunnen worden voor levensonderhoud.

Helaas zijn er momenteel geen foto’s beschikbaar van Sihanoukville.

Ons Project The Wildflower Home  in Chiang Mai, Thailand

We hebben wat foto’s binnen van de dagopvang van kinderen in the Wildflower Home in Thailand:

het gebouwtje van de nieuwe opvang.

het gebouwtje van de nieuwe opvang.

kinderen op de hobbelpaarden

de groentetuin van the Wildflower Home

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten.
Het is nu méér dan ooit nodig !

U kunt het verschil maken!

Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.

Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.

DOELEN voor 2022

Voor het jaar 2022  willen wij uw dringende steun vragen voor de onderstaande projecten:

Medicijnen voor het medisch centrum in Yangon, Birma (Myanmar)
Voor de jaarlijkse behoefte aan medicijnen vragen wij telkens weer een bedrag van minimaal € 2.500.

Het kinderdagverblijf in Yangon, Myanmar (Birma)
Wij willen in 2022 wederom proberen om een bedrag van € 2.500 bij te dragen. Steun ons alstublieft, het gaat hier om de allerkleinste kinderen.

Project Wildflower Home in Chiangmai, Thailand
Zuster Anurak heeft ons een bijdrage gevraagd voor het blijven ondersteunen van de 50 moeders en kinderen in Chiang Mai voor onderhoud en uitbreiding van de moestuinen en veestapel; minimaal € 3.500.

Project Hopin en Monyin in Kachin State, Myanmar (Birma)
De ondersteuning aan de studenten in Kachin State in het Noorden van Myanmar, willen wij graag continueren in 2022. Wij vertrouwen er op minimaal € 2.500 bij te kunnen dragen, dankzij uw steun.

Project in Mandalay, Myanmar, opvang en opleiding van jonge vrouwen
Ook dit project hopen wij te kunnen continueren in 2022.Wij vertrouwen er op dat wij dankzij uw steun ook in 2022 weer een bedrag kunnen bijdragen van € 2.500.

Project Mother and Baby Care Home, Bangkok, Thailand
Zoals reeds in diverse voorgaande nieuwsbrieven vermeld, zouden wij enorm blij zijn, als er voor dit project in 2022 een bedrag bij elkaar gebracht kan worden van € 2.500.

Project Mother and Baby Care Home, Sihanoukville, Cambodja
De situatie van jonge vrouwen is zo ernstig dat wij hier een bijdrage willen leveren van minimaal
€ 2.500 in 2021. Kunnen wij op Uw steun rekenen?

Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai, Thailand
Wij willen heel graag zuster Supapawn, die de leiding heeft in Chiang Rai blijven onder­steunen met dit project, het liefste met een bedrag van wederom € 5.000. Helpt U ons en zuster Supapawn ?

Stichting Hill Tribes Children, Chiangmai, Thailand
Wij willen het kindertehuis in Nam Maeng, Chiang Mai, blijven ondersteunen in 2022. Er worden dankzij de medewerkers van deze Stichting zulke geweldige studie resultaten behaald bij de middelbare schoolopleidin-gen. Wij zullen daar volgende keer in onze nieuwsbrief over berichten. Gaarne wederom € 1.500.

Kleine projecten
Uiteraard willen wij ook de medicijnen en professionele hulp voor een schizofrenie patiënt in Thailand continueren; het gaat met ondersteuning redelijk goed. Totaal hebben wij hier € 2.000 voor nodig.

Wij garanderen U ꞉ UW DONATIE KOMT VOOR 100% OP DE PLAATS WAAR HIJ VOOR BESTEMD IS !!!!!

Alle foto’s zijn met toestemming geplaatst.
Zie onze privacy verklaring op de website.