Nieuwsbrief Zomer 2023

Stichting Sanoek “voor hulp aan de allerarmsten

In dit nummer:

Bericht van het Bestuur

Terugkijkend naar 2022, dan prijzen wij ons gelukkig, dat wij ondanks het teruglopende aantal donateurs, door onder meer overlijden en minder bestedingsruimte voor sommigen nog zoveel projecten hebben kunnen ondersteunen.

Ondanks alle problemen waar ook ter wereld, moeten we met elkaar ons in blijven zetten voor de medemens waar deze ook woont, leeft of werkt.

De Zusters in Thailand, Cambodja en Myanmar blijven zich volkomen onbaatzuchtig voor 100 procent inzetten voor alle kinderen, ontheemde vrouwen en vluchtelingen waar hulp, onderwijs of andere behoeften nodig zijn.

Zolang wij ondersteund worden met giften door u kunnen wij door blijven gaan, met de doelen die wij ons stellen. Mede door die giften, onze reserves, en hopelijk nog wat nalatenschappen kunnen we door blijven gaan.

In de eerste helft van 2022 hebben wij het jeugdcentrum in Chiang Rai kunnen helpen met een extra donatie van € 7.514 , een kwart van de aanschafprijs van een nieuwe betrouwbare 4-wheel drive auto. Met de aangeschafte auto kunnen ze in berggebieden de kinderen ophalen en wegbrengen, en goederen voor de mensen in de dorpen vervoeren. De foto’s daarvan stonden reeds in de Winterbrief van 2022.

Onlangs ontvingen wij de nodige rapportages vanuit Myanmar, hiervan hebben wij een groot deel opgenomen in deze Zomerbrief 2023.

Wij vragen u met heel ons hart :

BLIJF ONS STEUNEN ALSTUBLIEFT !


Wij wensen U een hele mooie zomer !

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur van de Stichting Sanoek,

J.J.(Hans) Winkel, voorzitter/secretaris

 
 

Colofon

Stichting Sanoek, Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht, telefoon 078-6211034

Email & website

info@stichtingsanoek.nl, www.stichtingsanoek.nl

Inschrijving KvK

KvK Rotterdam e.o. no. 24280783, ANBI goedgekeurd no. 14347, Fiscaal nr. 807010455

Bankrekening

ING Bank : IBAN rekeningnummer NL28 INGB 0007 7455 48

Bankrekening

Rabobank : IBAN rekeningnummer NL33 RABO 0356 3089 79

Voorzitter, secretaris

dhr. J.J. Winkel

Penningmeester

mevr. T. N. Winkel de Jong

Bestuurslid 

dhr. P. Olsthoorn

Ondersteunde DOELEN in 2022 dankzij Uw hulp

In het jaar 2022 hebben wij dankzij uw hulp de volgende projecten kunnen ondersteunen:

Onze projecten in Myanmar (Birma):

Het medisch centrum in Yangon

€   3.500,00

Het kinderdagverblijf in Yangon, aan de Dala River

€   2.500,00

Project Hopin en Monyin in Kachin State

€   2.500,00

Project in Mandalay, opvang en onderwijs opleiding jonge vrouwen 

€   2.500,00

Onze projecten in Thailand

The Wildflower Home in Chiangmai

€   3.500,00

Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai, inclusief de nieuwe auto

€   12.514,00

Stichting Hill Tribes Children in Nam Maeng

€   1.500,00

Medicijnen en professionele hulp en onderhoud van een schizofrenie patiënt in Pattaya

€   2.000,00

Mother and Baby Home, Bangkok

€   2.500,00

Onze projecten in Combodja

Project Mother and Baby Home, Sihanoukville

€   2.500,00


Totaal aan ondersteunde doelen

——————-
€ 35.514,00

Bericht vanuit onze projecten in Myanmar.

Allereerst willen wij onze vrienden van Stichting Sanoek met al hun donateurs graag bedanken voor hun vrijgevigheid en geweldige hulp. Jullie ondersteuning leveren een zeer belangrijke bijdrage aan ons streven om de waardigheid van mensen te herstellen, met name die van kwetsbare jonge vrouwen, meisjes en jongens. Dit is een onderdeel van het Good Shepherd Myanmar Strategisch Plan, dat zich richt op het uitbannen van alle vormen van geweld tegen vrouwen, op het programma tegen mensenhandel, op het programma voor kinderbescherming en op het inperken van machtsmisbruik.

In 2022 hebben wij € 11.000 kunnen overmaken naar Myanmar voor die ondersteuning.

Het programma voor het jaar 2023 wordt beschouwd als een uitdagend en bijzonder jaar. De enorme gevolgen van een multidimensionale crisis hebben de mensen van Myanmar op velen wijze hard geraakt: sociaal, economisch, politiek en met ontheemding. Om te reageren met humanitaire hulp aan die mensen in grote nood, waar heel veel uitdagingen liggen, worden de zusters geconfronteerd met heel veel beperkingen, zoals verstoring van de toegang tot basisdiensten, het afsnijden van de invoer van essentiële voorraden, wegversperringen, hoge beperkingen, gebrek aan informatie aan het publiek, schending van mensenrechten, en de rechtsstaat en dodelijke risico’s van verdachten bij communicatie met de lokale bevolking. Ondanks al die beperkingen proberen de hulp- en dienstverleners toch vaak met gevaar voor eigen leven de mensen te helpen. Ondanks de impact van deze tragische samengestelde uitdagingen blijft Good Shepherd Myanmar zijn programma’s en missies, programma activiteiten en diensten aan kinderen, jonge vrouwen en meisjes en andere gemarginaliseerde groepen mensen uitvoeren. Kwetsbare mensen uit verschillende hoeken van het land en van alle leeftijden. Daarnaast krijgen studenten soft skills-trainingen, zoals overlevingstrainingen, bewustmakingsprogramma’s, gemeenschapsopbouw en teamwerk, sociale bijeenkomsten en deelnemen aan de viering van de dag. De zusters geloven dat ze Gods kinderen hun capaciteiten en hun identiteit kunnen herkennen, waardoor ze kunnen leren omgaan met anderen en met de situatie om hen heen.

Onderstaand wordt een weergave gegeven uit de verantwoording van de zusters, hoeveel mensen ze daadwerkelijk door onze ondersteuning hebben kunnen helpen.

In 2022 hebben de zusters met onze bijdragen de volgende doelen kunnen behalen:

Medisch centrum in Yangon
Met onze ondersteuning hebben de zusters 120 patiënten en hulpverleners kunnen helpen, door ondersteuning van de meest ernstige patiënten voor en tijdens hun medische behandelingen en het geven van medicijnen; de patiënten kunnen voorzien van voedsel en onderdak tijdens de medische behandelingen; het verlenen van coördinatiediensten met de respectievelijke patiënten en ziekenhuizen of klinieken; en begeleiding en verzorging aan het bed indien nodig.

Kinderdagverblijf Dala River Yangon
Met onze ondersteuning hebben onder leiding van drie onderwijzers in totaal 50 kinderen, dagopvang genoten en vervoer van en naar de diverse bergdorpen van verschillende stammen, leren schrijven, lezen, spelletjes spelen, tekenen, kleuren, en samen zingen en dansen. Ze ontvangen eten en drinken tijdens hun verblijf en de ouders worden ondersteund met zakken rijst in deze moeilijke en zwarte tijden. Bovendien wordt veel aandacht besteedt aan het vieren van belangrijke gebeurtenissen, zoals de zogenaamde CRC Dag in Myanmar, de Thadinkyut-viering en kerstbijeenkomst.

Mandalay
Hier is het programma gericht op vrouwen en meisjes.
In totaal zijn hier in 2022 : 77 vrouwen geholpen, zoals stagiaires, studenten en examenkandidaten met :

  1. beroeps­opleidings­vaardigheden ( naaien, schoonheids­specialisten, geletterdheids­vaardigheden in toelatings­examens voor verdere studie.
  2. computerstudies en formeel onderwijs.
  3. levensonderhouds­vaardigheden en alfabetiserings­vaardigheden
  4. psychosociale ondersteuning
  5. emotionele groepssteun en op activiteiten gebaseerde PSS ondersteuning (psychose gevoeligheid syndroom).

Hopin en Mohnyin (Kachin State)
Intern wordt hier hulp verleend aan meisjes die niet thuis kunnen verblijven omdat de situatie thuis te gevaarlijk is.

In Hopin zijn 8 meisjes geholpen, van wie sommigen een formele opleiding hebben gevolgd met docenten van het klooster. De meisjes die hier verblijven, hebben regelmatig individuele psychosociale begeleiding, bij ongewenste, pijnlijke,  ongemakkelijke of moeilijke situaties in het leven.

In Mohnyin verblijven 51 studenten intern. Ze hebben gangbaar onderwijs genoten, en lessen in de Engelse taal, levensvaardigheden en moraliteit. Hun zelfbewustzijn bijgebracht, een geloofsbasis in welke religie ook, opmerkzaamheid bijgebracht en meditatie aangeleerd.

Dit is een beknopte greep uit hetgeen de zusters met onze ondersteuning hebben kunnen doen.

Hieronder volgen wat foto’s uit Myanmar van het kinderdagverblijf, spelletjes doen, en rijst uitdelen aan
armen.

Kinderdagverblijf, in Myanmar

Spelletjes doen in het kinderdagverblijf, in Myanmar

Rijst uitdelen aan armen

DOELEN 2023

Voor het jaar 2023 willen wij dringend uw steun vragen voor de onderstaande projecten :

Medicijnen voor het Medisch Centrum in Yangon, Myanmar
Voor de jaarlijkse behoefte aan medicijnen vragen wij telkens weer een bedrag van minimaal € 2.500.

Het kinderdagverblijf in Yangon, Myanmar (Birma)
Wij willen in 2023 wederom proberen om een bedrag van € 2.500 bij te dragen. Steun ons alstublieft, het gaat hier om de allerkleinste kinderen.

 Project Wildflower Home in Chiangmai, Thailand
Zuster Anurak heeft ons een bijdrage gevraagd voor het blijven ondersteunen van de 50 moeders en kinderen in Chiang Mai voor onderhoud en uitbreiding van de moestuinen en veestapel; minimaal € 2.500.

Project Hopin en Monyin in Kachine State, Myanmar (Birma)
De ondersteuning aan de studenten in Kachin State in het noorden van Myanmar, willen wij graag continueren in 2023. Wij vertrouwen er op minimaal € 2.500 bij te kunnen dragen, dankzij uw steun.

Project in Mandalay, Myanmar, opvang en onderwijs opleiding van jonge vrouwen
Ook dit project hopen wij te kunnen continueren in 2023.Wij vertrouwen er op dat wij dankzij uw steun ook in 2023 weer een bedrag kunnen bijdragen van € 2.500.

Project Mother and Baby Care Home, Bangkok, Thailand
Zoals reeds in diverse voorgaande nieuwsbrieven vermeld, zouden wij enorm blij zijn, als er voor dit project in 2023 een bedrag bij elkaar gebracht kan worden van € 2.500.

Project Mother and Baby Care Home, Sihanoukville, Cambodja
De situatie van jonge vrouwen is zo ernstig dat wij hier een bijdrage willen leveren van minimaal € 2.500 in 2023. Kunnen wij op Uw steun rekenen?

Project Good Shepherd Youth Centre, Chiang Rai, Thailand
Wij willen heel graag zuster Supapawn, die de leiding heeft in Chiang Rai blijven ondersteunen met dit project, het liefste met een bedrag van wederom € 4.000. Helpt U ons en zuster Supapawn ?

Stichting Hill Tribes Children, Chiangmai, Thailand
Wij willen het kindertehuis in Nam Maeng, Chiang Mai, blijven ondersteunen in 2023. Gaarne wederom met een bedrag van € 1.500.

Kleine projecten
Uiteraard willen wij ook de medicijnen en professionele hulp voor een schizofrenie patiënt in Thailand continueren; het gaat met ondersteuning redelijk goed. Totaal hebben wij hier € 2.000 voor nodig.

Wij garanderen U ꞉ UW DONATIE KOMT VOOR 100% OP DE PLAATS WAAR DEZE VOOR BESTEMD IS !!!!!

Wij willen graag een oproep doen aan onze trouwe donateurs om ons te blijven steunen om ons werk te kunnen voortzetten. Het is nu méér dan ooit nodig!

U kunt het verschil maken!

Nu en in de toekomst, beïnvloed de wereld- ook als u er niet meer bent. Slechts een paar regels in uw testament of trust zijn voldoende om aan Stichting Sanoek te denken.

Investeer in de toekomst door een donatie na te laten die voor altijd blijft. Geven via een nalatenschap is een bijzondere manier van doneren. U kunt Uw legaat zo structureren dat U een specifiek voorwerp of geldbedrag nalaat. Wilt U méér hierover weten, laat ons dat dan even weten en stuur ons een berichtje per post of per email, of neem telefonisch contact met ons op.

Alle foto’s zijn met toestemming geplaatst. Zie onze privacy verklaring op de website.